شرکت ایزی فروش و   طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر پسیو شبکه های رایانه ای ( مسی و فیبر نوری )


برندهای سوئیچ کی وی ام و کابل KVM

دی لینک D-Link ترندنت Trendnet فرانت Faranet

قیمت سوئیچ کی وی ام و کابل KVM

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
D-Link DKVM-440 KVM 8 Port Switch
قیمت از 1,150,000
قیمت تا 10,250,000
D-Link DKVM-4U KVM 4 Port Switch
قیمت از 2,050,000
قیمت تا 2,150,000
D-Link KVM USB 2Port 222 Switch
قیمت از 920,000
قیمت تا 1,025,000
D-Link KVM USB 2Port 222 Switch
قیمت از 1,280,000
قیمت تا 1,419,000
Faranet PS-2 2Port KVM Switch Cable
قیمت از 10,000
قیمت تا 10,000
Trendnet KVM Ps2 Cbale TK-C15
قیمت از 000
قیمت تا 000
Trendnet cable KVM PS2 TK-c06
قیمت از 000
قیمت تا 000
Trendnet TK-CU06 KVM Cable
قیمت از 000
قیمت تا 000
کابل  Trendnet KVM Ps2 Cbale TK-C10
قیمت از 000
قیمت تا 000
Trendnet TK-CU15 KVM Cable
قیمت از 000
قیمت تا 000
Trendnet TK-CU10 KVM Cable
قیمت از 000
قیمت تا 000
Trendnet TK-205K KVM
قیمت از 000
قیمت تا 000
ترندنت KVM TK-209K
قیمت از 000
قیمت تا 000
ترندنت KVM TK-207K
قیمت از 000
قیمت تا 000
ترندنت KVM TK-214i
قیمت از 000
قیمت تا 000
ترندنت KVM TK-803R
قیمت از 000
قیمت تا 000
ترندنت KVM TK-802R
قیمت از 000
قیمت تا 000
ترندنت KVM TK-801R
قیمت از 000
قیمت تا 000
Trendnet TK-IP101 1 Port KVM
قیمت از 000
قیمت تا 000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها