برندهای سی پی یو | CPU

اینتل INTEL ای ام دی AMD

قیمت CPU | سی پی یو اینتل INTEL

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
 Intel Core 2 Duo-E8400 CPU
قیمت از 225,000
قیمت تا 310,000
سی پی یو اینتل مدل  i5 3450
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,300,000
INTEL Core i7-2600 TRY CPU
قیمت از 5,900,000
قیمت تا 5,900,000
INTEL Core i3-4170 Box CPU
قیمت از 3,690,000
قیمت تا 4,800,000
Intel skylake i7-6700 BOX cpu
قیمت از 1,075,000
قیمت تا 16,500,000
Intel skylake i7-6700K BOX CPU
قیمت از 11,400,000
قیمت تا 17,000,000
INTEL Core i7 - 4790 CPU
قیمت از 10,080,000
قیمت تا 17,000,000
قیمت INTEL Core i5-4460 BOX CPU
قیمت از 5,600,000
قیمت تا 7,500,000
قیمت INTEL Core i3-4160 BOX CPU
قیمت از 3,620,000
قیمت تا 4,550,000
intel skylake i5-6600k BOX cpu
قیمت از 1,030,000
قیمت تا 11,000,000
intel skylake i5-6400 BOX cpu
قیمت از 5,850,000
قیمت تا 8,250,000
Intel Pentium Processor G3250 CPU
قیمت از 1,730,000
قیمت تا 2,190,000
Intel i7-6800K CPU
قیمت از 13,890,000
قیمت تا 19,300,000
INTEL Core i3-3240 BOX CPU
قیمت از 2,520,000
قیمت تا 6,000,000
Intel Core 2 Duo E7300 CPU
قیمت از 410,000
قیمت تا 410,000
Intel Skylake Core i3-6100 BOX CPU
قیمت از 3,820,000
قیمت تا 5,180,000
Intel G1840 CPU Celeron
قیمت از 1,250,000
قیمت تا 1,250,000
پردازنده Intel Core i5 - 4460 Tray
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 6,900,000
Intel skylake i5-6500 BOX cpu
قیمت از 6,610,000
قیمت تا 9,250,000
Intel G630 CPU
قیمت از 1,190,000
قیمت تا 1,300,000
Intel Q9400 CPU
قیمت از 1,100,000
قیمت تا 1,100,000
قیمت CPU-Intel Core 2 Quad - Q8400
قیمت از 900,000
قیمت تا 910,000
Intel Core 2 Quad - Q9550 CPU
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 2,150,000
قیمت CPU-Intel Core 2 Quad - Q6600
قیمت از 840,000
قیمت تا 850,000
پردازنده CPU - Intel Core i7 - 4790K  Tray
قیمت از 11,150,000
قیمت تا 16,750,000
پردازنده Intel Core i3 - 4160  Tray
قیمت از 3,620,000
قیمت تا 4,450,000
Intel skylake i5-6600 BOX cpu
قیمت از 7,480,000
قیمت تا 10,000,000
INTEL Core i7-5820K BOX CPU
قیمت از 13,370,000
قیمت تا 16,700,000
Intel Pentium G4500 CPU
قیمت از 90,000,000
قیمت تا 90,000,000
قیمت INTEL 1840 CPU
قیمت از 1,100,000
قیمت تا 1,580,000
INTEL G3260 CPU
قیمت از 2,110,000
قیمت تا 2,110,000
INTEL Core i7 - 4790K  Box CPU
قیمت از 1,180,000
قیمت تا 17,400,000
Intel G2020 TRAY Pentium CPU
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,950,000
INTEL Core i7 - 5930K CPU
قیمت از 19,900,000
قیمت تا 20,800,000
Intel Core i7-5960X CPU
قیمت از 35,200,000
قیمت تا 36,000,000
Intel Celeron G1610 CPU
قیمت از 1,170,000
قیمت تا 1,290,000
Intel Core 2 Duo E7500 CPU
قیمت از 330,000
قیمت تا 7,750,000
Intel Core 2 Duo Processor E7400 CPU
قیمت از 7,550,000
قیمت تا 7,550,000
Intel Celeron G1620 1155 Box CPU
قیمت از 1,350,000
قیمت تا 1,350,000
INTEL Core i5 - 4690K  Box CPU
قیمت از 7,500,000
قیمت تا 7,500,000
2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


قطعات کامپیوتر

دسترسی سریع به قیمت ها