دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت ایزی فروش و  طراحی و تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات تلفنی و اینترنتی


برندهای آی پی فون | مرکز تلفن | VOIP | سانترال

دی لینک D-Link اسپاد ESPOD دیجیوم Digium نیوراک NewRock آر تی ایکس RTX سنگوما Sangoma پاناسونیک Panasonic یوبیکویتی ubiquiti دین استار Dinstar سیسکو CISCO زایکو ZYCOO اسنوم SNOM گرند استریم GrandStream فنويل Fanvil سیمتون SIMTON لینک سیس Linksys موست MOCET اتکام Atcom یالینک Yealink

قیمت VOIP | مرکز تلفن | آی پی فون | سانترال گرند استریم GrandStream

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Grandstream UCM6104 IP PBX
قیمت از 17,380,000
قیمت تا 22,430,000
Grandstream UCM6108 IP PBX
قیمت از 28,880,000
قیمت تا 41,700,000
Grandstream VoIP Gateway HT702
قیمت از 2,060,000
قیمت تا 2,060,000
Grandstream VoIP Gateway HT704
قیمت از 4,670,000
قیمت تا 4,670,000
Grandstream GXW4248 VoIP Gateway
قیمت از 45,360,000
قیمت تا 57,900,000
ماژول ای پی فون  گرند استریم GXP2200EXT
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 6,400,000
Grandstream UCM6102 IP PBX
قیمت از 14,040,000
قیمت تا 18,370,000
Grandstream IP PBX UCM6116
قیمت از 51,720,000
قیمت تا 58,200,000
Grandstream VoIP Gateway HT502
قیمت از 2,250,000
قیمت تا 2,250,000
Grandstream VoIP Gateway HT701
قیمت از 1,730,000
قیمت تا 1,730,000
Grandstream VoIP Gateway GXW4216
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 24,200,000
Grandstream GXW4008 VoIP Gateway
قیمت از 9,800,000
قیمت تا 12,640,000
Grandstream GXW4232 VoIP Gateway
قیمت از 32,100,000
قیمت تا 41,640,000
آی پی فون گرند استریم  GXP2140
قیمت از 5,900,000
قیمت تا 6,700,000
Grandstream VoIP Gateway HT503
قیمت از 2,650,000
قیمت تا 3,930,000
آی پی فون(voip ) گرند استریم GXV3275
قیمت از 12,970,000
قیمت تا 17,000,000
ای پی فون بیسیم گرند استریم   DP715
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 2,900,000
Grandstream GXP1628 IP Phone
قیمت از 4,150,000
قیمت تا 4,150,000
آی پی فون گرند استریم DP710
قیمت از 1,750,000
قیمت تا 1,750,000
آی پی فون گرند استریم GXP2160
قیمت از 6,890,000
قیمت تا 7,950,000
آی پی فون گرند استریم  GXP2200
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,500,000
ای پی فون گرند استریم GXP2130
قیمت از 4,750,000
قیمت تا 5,280,000
آی پی فون گرند استریم GXP1105
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
Grandstream GXP1625 IP Phone
قیمت از 3,080,000
قیمت تا 3,080,000
ای پی فون  گرند استریم تصویری GXV3240
قیمت از 8,300,000
قیمت تا 11,750,000
Grandstream GXP2170 IP Phone
قیمت از 8,480,000
قیمت تا 8,480,000
Grandstream GXP1630 IP Phone
قیمت از 4,850,000
قیمت تا 4,850,000
Grandstream DP720 IP Phone
قیمت از 3,600,000
قیمت تا 3,600,000
Grandstream GXW4108 VOIP Gateway
قیمت از 18,880,000
قیمت تا 18,880,000
Grandstream VoIP Gateway GXW4224
قیمت از 33,630,000
قیمت تا 33,630,000
Grandstream GXP2135 IP Phone
قیمت از 6,050,000
قیمت تا 6,050,000
Grandstream IP PBX UCM6510
قیمت از 70,500,000
قیمت تا 70,500,000
Grandstream HT802 VOIP Gateway
قیمت از 3,080,000
قیمت تا 3,080,000
Grandstream GXW4004 VOIP Gateway
قیمت از 7,900,000
قیمت تا 7,900,000
Grandstream GXW4104 VOIP Gateway
قیمت از 14,100,000
قیمت تا 14,100,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها