شرکت ایزی فروش طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات صنعتی و مخابراتی


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


برندهای آنتن و تجهیزات رادیویی

2ان 2N دراگون ویو DragonWave دی لینک D-Link وایز WIS آرک ARC های گین HiGAIN یوبیکویتی ubiquiti تندا Tenda زولتریکس Zoltrix لیگوویو LigoWave کنبوتونگ Kenbotong دلتالینک Deltalink تی پی لینک TP-Link میکروتیک Mikrotik ان جنیوس EnGenius

قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
D-Link ANT24-0700 Antenna
قیمت از 590,000
قیمت تا 670,000
D-Link ANT70-0800
قیمت از 4,158,000
قیمت تا 4,170,000
D-Link ANT70-1800
قیمت از 5,108,000
قیمت تا 5,170,000
TP-LINK TL-ANT2405CL 2.4GHz 5dBi Indoor Omni-Directional Antenna
قیمت از 110,000
قیمت تا 140,000
قیمت از 1,990,000
قیمت تا 2,189,000
D-Link ANT24-0502
قیمت از 160,000
قیمت تا 165,000
D-Link ANT24-0802
قیمت از 610,000
قیمت تا 615,000
D-Link ANT24-0230
قیمت از 1,166,000
قیمت تا 1,166,000
Tenda Q2407 Anten
قیمت از 160,000
قیمت تا 1,000,000
2N 2Wire Intercom Converter
قیمت از 14,080,000
قیمت تا 14,080,000
قیمت Mikrotik NetBox Wireless radio
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 4,470,000
قیمت Mikrotik DynaDish 5 Dish Anten
قیمت از 6,330,000
قیمت تا 7,400,000
قیمت Mikrotik Netmetal 5-AC Wireless radio
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 5,400,000
قیمت Mikrotik Netmetal RB921UAGS-5SHPacD-NM Radio
قیمت از 5,450,000
قیمت تا 6,200,000
قیمت Mikrotik RBSXT G-5HPnD-HGR2 Radio
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik RBSXTKIT SXT SIXPACK Radio
قیمت از 14,480,000
قیمت تا 17,500,000
قیمت Mikrotik UPA-5HND Wireless radio
قیمت از 3,050,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik RB922UAGS-5HPACD Radio
قیمت از 5,690,000
قیمت تا 5,900,000
قیمت Mikrotik Anten Radom Cover Kit
قیمت از 1,490,000
قیمت تا 1,500,000
قیمت Mikrotik RBSXT-5HPnD Radio
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,950,000
قیمت  Radio Mikrotik Metal 5-SHPN
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,500,000
قیمت Mikrotik RB912UAG-5HPnD-OUT Wireless radio
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,400,000
قیمت Mikrotik RBSXT G-2HND Radio
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 3,250,000
قیمت Mikrotik SXT HG5 Radio
قیمت از 3,130,000
قیمت تا 4,000,000
Mikrotik SEXTANT G 5HPnD Radio
قیمت از 3,600,000
قیمت تا 4,410,000
قیمت Mikrotik RB921UAGS-5SHPacT-NM Netmetal Radio
قیمت از 5,300,000
قیمت تا 6,700,000
قیمت Mikrotik RB922UAGS-5HPacT-NM-NetMetal 5 Wireless radio
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 6,350,000
قیمت Mikrotik QRT-5-ac Radio
قیمت از 5,450,000
قیمت تا 6,800,000
Anten Mikrotik MANT30-PA
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,600,000
Mikrotik QRT5 Wireless Radio
قیمت از 6,150,000
قیمت تا 6,800,000
Mikrotik Metal 9HPn Wireless Radio
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,150,000
قیمت Mikrotik RB912 UAG-5HPND-OUT Radio
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik RBSXT G-5HPnD-SAr2 Radio
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 3,300,000
قیمت Engenius Enstaion 5 Anten
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,100,000
ARC DA5834SD1 DBI Dish Anten
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Dragonwave Airpair Radio Microwave
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
TP-LINK TL-ANT2409A 2.4GHz 9dBi Outdoor Directional Antenna
قیمت از 770,000
قیمت تا 770,000
قیمت Mikrotik RBGroove-52HPN Radio
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,300,000
Radio NanoBeam Ubquiti
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,400,000
Radio Wireless Ubiquiti
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,750,000
5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها