شرکت ایزی فروش طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات صنعتی و مخابراتی


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


برندهای آنتن و تجهیزات رادیویی

دراگون ویو DragonWave دی لینک D-Link 2ان 2N لیگوویو LigoWave آرک ARC تی پی لینک TP-Link وایز WIS یوبیکویتی ubiquiti ان جنیوس EnGenius های گین HiGAIN زولتریکس Zoltrix میکروتیک Mikrotik تندا Tenda دلتالینک Deltalink کنبوتونگ Kenbotong

قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
D-Link ANT24-0230
قیمت از 1,166,000
قیمت تا 1,166,000
D-Link ANT70-0800
قیمت از 4,158,000
قیمت تا 4,170,000
D-Link ANT24-0700 Antenna
قیمت از 595,000
قیمت تا 670,000
D-Link ANT70-1800
قیمت از 5,108,000
قیمت تا 5,170,000
TP-LINK TL-ANT2405CL 2.4GHz 5dBi Indoor Omni-Directional Antenna
قیمت از 137,500
قیمت تا 137,500
قیمت از 2,160,000
قیمت تا 2,160,000
Tenda Q2407 Anten
قیمت از 160,000
قیمت تا 1,000,000
D-Link ANT24-0502
قیمت از 165,000
قیمت تا 165,000
D-Link ANT24-0802
قیمت از 615,000
قیمت تا 615,000
Mikrotik QRT5 Wireless Radio
قیمت از 6,150,000
قیمت تا 6,800,000
Mikrotik RBLHG-5nD Antenna
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,100,000
قیمت Mikrotik RB921UAGS-5SHPacT-NM Netmetal Radio
قیمت از 5,300,000
قیمت تا 6,000,000
قیمت Mikrotik QRT-5-ac Radio
قیمت از 5,450,000
قیمت تا 6,800,000
قیمت Mikrotik Netmetal RB921UAGS-5SHPacD-NM Radio
قیمت از 5,450,000
قیمت تا 5,800,000
Mikrotik SXT 5 Wireless Radio
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 2,900,000
قیمت Mikrotik RBSXT G-2HND Radio
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik NetBox Wireless radio
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 3,500,000
قیمت Mikrotik RBSXT G-5HPnD-HGR2 Radio
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik RBSXTKIT SXT SIXPACK Radio
قیمت از 14,480,000
قیمت تا 17,000,000
Mikrotik RB922UAGS-5HPacD-NM Netmetal Wireless Radio
قیمت از 5,900,000
قیمت تا 5,900,000
Mikrotik RBSXTG-5HPacD-HG Wireless Radio
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
Mikrotik STX Lite5 AC Wireless Radio
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
قیمت Mikrotik RBGroove-52HPN Radio
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,300,000
قیمت Mikrotik Sextant G-5HPND Radio
قیمت از 3,700,000
قیمت تا 4,100,000
قیمت Mikrotik Netmetal5 PB921UAGS-5HPACD Radio
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,800,000
قیمت Mikrotik GrooveA-52HPN Wireless radio
قیمت از 2,550,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت  Radio Mikrotik Metal 5-SHPN
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,500,000
قیمت Mikrotik RB912 UAG-5HPND-OUT Radio
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik SXT HG5 Radio
قیمت از 3,130,000
قیمت تا 4,000,000
قیمت Mikrotik RB922UAGS-5HPacT-NM-NetMetal 5 Wireless radio
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 6,200,000
قیمت Mikrotik RBSXT-5HPnD Radio
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,950,000
قیمت Mikrotik UPA-5HND Wireless radio
قیمت از 3,050,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik RB922UAGS-5HPACD Radio
قیمت از 5,690,000
قیمت تا 5,900,000
قیمت Mikrotik DynaDish 5 Dish Anten
قیمت از 7,200,000
قیمت تا 7,400,000
Mikrotik Wireless Radio STX-5HND
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 2,900,000
Mikrotik STX LTE Wireless Radio
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,500,000
Mikrotik RBSXTG-5HPacD-SA Wireless Radio
قیمت از 4,450,000
قیمت تا 4,450,000
Mikrotik SXT2 Wireless Radio
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 3,400,000
Mikrotik R11e-2HND RouterBoard Wireless Card
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
Mikrotik R11e-5HND RouterBoard Wireless Card
قیمت از 1,450,000
قیمت تا 1,450,000
5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها