شرکت ایزی فروش طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات صنعتی و مخابراتی


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


برندهای آنتن و تجهیزات رادیویی

یوبیکویتی ubiquiti میکروتیک Mikrotik وایز WIS آرک ARC ان جنیوس EnGenius 2ان 2N تندا Tenda دی لینک D-Link لیگوویو LigoWave های گین HiGAIN دراگون ویو DragonWave زولتریکس Zoltrix دلتالینک Deltalink تی پی لینک TP-Link کنبوتونگ Kenbotong

قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی میکروتیک Mikrotik

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Mikrotik STX LTE Wireless Radio
قیمت از 5,090,000
قیمت تا 5,500,000
Mikrotik SXT 5 Wireless Radio
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 3,060,000
Mikrotik QRT5 Wireless Radio
قیمت از 6,150,000
قیمت تا 7,600,000
Mikrotik RBLHG-5nD Antenna
قیمت از 2,770,000
قیمت تا 3,100,000
قیمت Mikrotik Sextant G-5HPND Radio
قیمت از 3,700,000
قیمت تا 4,410,000
قیمت Mikrotik RBSXT-5HPnD Radio
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik DynaDish 5 Dish Anten
قیمت از 6,330,000
قیمت تا 7,400,000
Mikrotik RB922UAGS-5HPacD-NM Netmetal Wireless Radio
قیمت از 5,850,000
قیمت تا 5,950,000
قیمت Mikrotik SXT Lite5 Radio
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,300,000
قیمت Mikrotik GrooveA-52HPN Wireless radio
قیمت از 2,550,000
قیمت تا 3,350,000
Mikrotik SEXTANT G 5HPnD Radio
قیمت از 3,600,000
قیمت تا 4,410,000
قیمت Mikrotik RBSXT G-2HND Radio
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 3,250,000
قیمت Mikrotik NetBox Wireless radio
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 4,470,000
قیمت Mikrotik RB922UAGS-5HPacT-NM-NetMetal 5 Wireless radio
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 6,350,000
قیمت Mikrotik Netmetal5 PB921UAGS-5HPACD Radio
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,850,000
Mikrotik Wireless Radio STX-5HND
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik RBGroove-52HPN Radio
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,460,000
قیمت Mikrotik RB912 UAG-5HPND-OUT Radio
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 3,480,000
قیمت Mikrotik RBSXT-5HPND Radio
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت  Radio Mikrotik Metal 5-SHPN
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,890,000
قیمت Mikrotik RB922UAGS-5HPACD Radio
قیمت از 5,690,000
قیمت تا 5,900,000
Mikrotik RBSXTG-5HPacD-SA Wireless Radio
قیمت از 4,450,000
قیمت تا 4,800,000
قیمت Mikrotik SXTG-5HPACD-SA Radio
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 4,900,000
قیمت Mikrotik RB912UAG-5HPnD-OUT Wireless radio
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,480,000
قیمت Mikrotik RB921UAGS-5SHPacT-NM Netmetal Radio
قیمت از 5,300,000
قیمت تا 6,700,000
قیمت Mikrotik Netmetal RB921UAGS-5SHPacD-NM Radio
قیمت از 5,450,000
قیمت تا 6,200,000
قیمت Mikrotik SXT SA5 Radio
قیمت از 2,770,000
قیمت تا 3,870,000
قیمت Mikrotik Netmetal 5-AC Wireless radio
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 5,850,000
Mikrotik STX Lite5 AC Wireless Radio
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 3,100,000
Mikrotik Metal 9HPn Wireless Radio
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 5,100,000
قیمت Mikrotik RBSXT G-5HPnD-SAr2 Radio
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 3,300,000
قیمت Mikrotik RBSXT G-5HPnD-HGR2 Radio
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik Anten Radom Cover Kit
قیمت از 1,490,000
قیمت تا 1,500,000
قیمت Mikrotik RBSXTKIT SXT SIXPACK Radio
قیمت از 14,480,000
قیمت تا 17,500,000
Anten Mikrotik MANT30-PA
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,600,000
قیمت Mikrotik QRT2 Wireless radio
قیمت از 5,050,000
قیمت تا 6,350,000
قیمت Mikrotik SXT Lite2 Wireless radio
قیمت از 1,750,000
قیمت تا 3,150,000
قیمت Mikrotik SXT HG5 Radio
قیمت از 3,130,000
قیمت تا 4,000,000
قیمت Mikrotik QRT-5-ac Radio
قیمت از 5,450,000
قیمت تا 6,800,000
قیمت Mikrotik UPA-5HND Wireless radio
قیمت از 3,050,000
قیمت تا 3,200,000
2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها