شرکت ایزی فروش طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات صنعتی و مخابراتی


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


برندهای آنتن و تجهیزات رادیویی

دراگون ویو DragonWave تندا Tenda لیگوویو LigoWave زولتریکس Zoltrix ان جنیوس EnGenius تی پی لینک TP-Link های گین HiGAIN 2ان 2N وایز WIS میکروتیک Mikrotik آرک ARC دی لینک D-Link دلتالینک Deltalink کنبوتونگ Kenbotong یوبیکویتی ubiquiti

قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی یوبیکویتی ubiquiti

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Radio UniFi Ubiquiti UAP-LR
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,830,400
Ubiquiti UAP-LR UniFi Radio
قیمت از 2,550,000
قیمت تا 3,830,400
Ubiquiti Unifi UAP Radio Wireless
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 3,830,400
Radio Wireless Ubiquiti
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,750,000
Radio NanoBeam Ubquiti
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,400,000
Radio Ubiquiti Nanobeam
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 15,000,000
Radio Wireless Ubiquiti AirGrid 5G27
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,200,000
Radio Wireless Module Ubiquiti
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 3,500,000
قیمت  Radio Wireless Module Ubiquiti UniFi UAP-LR
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,400,000
قیمت  Radio Wireless Ubiquiti NanoStation 5
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 2,950,000
Radio Wireless Module Ubiquiti
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,300,000
Radio Ubiquiti Nanobeam
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت  Radio Wireless Ubiquiti NanoStation Loco M5
قیمت از 2,250,000
قیمت تا 2,250,000
AirGrid Ubiquiti M5 27dBi
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,200,000
Radio Wireless Ubiquiti
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت  Radio Wireless UbiquitiAirFiber 5U
قیمت از 50,000,000
قیمت تا 54,000,000
Anten Ubiquiti Airmax Sector Anten
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,100,000
Radio Wireless Module Ubiquiti Radio Wireless Module Ubiquiti
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 2,600,000
Ubiquiti LiteBeam M5 Wireless Radio
قیمت از 2,350,000
قیمت تا 2,350,000
Radio Wireless Ubiquiti
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,250,000
قیمت  Radio airFiber Ubiquiti AF24
قیمت از 61,000,000
قیمت تا 61,000,000
Radio Wireless Ubiquiti NanoStationM5
قیمت از 2,850,000
قیمت تا 2,850,000
Ubiquiti M5 NanoStation Radio
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت  Anten AirGrid Ubiquiti
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت  Radio NanoBeam Ubquiti
قیمت از 000
قیمت تا 000
رادیو Ubiquiti
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت  رادیو Ubiquiti
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت  آنتن وایرلس Ubiquiti
قیمت از 000
قیمت تا 000
2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها