شرکت ایزی فروش طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات صنعتی و مخابراتی


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


برندهای آنتن و تجهیزات رادیویی

دراگون ویو DragonWave تندا Tenda لیگوویو LigoWave زولتریکس Zoltrix ان جنیوس EnGenius تی پی لینک TP-Link های گین HiGAIN 2ان 2N وایز WIS میکروتیک Mikrotik آرک ARC دی لینک D-Link دلتالینک Deltalink کنبوتونگ Kenbotong یوبیکویتی ubiquiti

قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی دی لینک D-Link

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
D-Link ANT24-0802
قیمت از 605,000
قیمت تا 615,000
D-Link ANT24-0700 Antenna
قیمت از 585,000
قیمت تا 670,000
D-Link ANT70-0800
قیمت از 4,158,000
قیمت تا 4,170,000
D-Link ANT70-1800
قیمت از 5,108,000
قیمت تا 5,170,000
D-Link ANT24-0502
قیمت از 155,000
قیمت تا 165,000
D-Link ANT24-0230
قیمت از 1,166,000
قیمت تا 1,166,000
D-Link ANT24-0600
قیمت از 210,000
قیمت تا 210,000
D-Link ANT24-1600N
قیمت از 6,242,000
قیمت تا 6,290,000
D-Link ANT24-CB09N Pigtail Cable
قیمت از 1,560,000
قیمت تا 1,560,000
D-Link ANT70-0500
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-2100
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-1202
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-1201
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-0800
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت  D-Link ANT70-CB1RN
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-CB06N Pigtail Cable
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT70-1400N Triple Polarization Dual-Band Outdoor Directional Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT50-2000N 5 GHz Dual Polarisation Outdoor Directional Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها