شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

کنوویت Canovate آی بی سی IBC اچ پی ای HPE IRAN RACK آی تک I-TAK اس سی دی SCD فلت پک Flat Pack پانوراما Panorama آی توتن I-TOTEN اچ پی HP اچ پی پرو HP Pro ژاکو ZHACO یوکی نت YUKI-NET اکوئیپ equip اچ پی آسیا HPAsia اچ پی آی HPI دی اس ای DSE کیونپ Qnap نگزنس Nexans ماهان mahan پایا سیستم Paya System یورک URACK مدیا رک media rack دیتاشین DataSheen دینتک Dintek اوریکو Orico

قیمت رک و متعلقات رک شبکه اکوئیپ equip

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Equip ERS-3868 Rack server
قیمت از 11,900,000
قیمت تا 11,900,000
rack wall equip ERW-0664
قیمت از 2,450,000
قیمت تا 2,450,000
rack standing ERS-2168 equip
قیمت از 8,200,000
قیمت تا 8,200,000
equip ERW-0966 rack wall
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 2,700,000
Equip 42U ERS-4261 Rack
قیمت از 10,700,000
قیمت تا 10,700,000
Equip ERS-1766 Rack server
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,000,000
Equip ERS-3761 Rack server
قیمت از 12,300,000
قیمت تا 12,700,000
equip ERW-0465D rack wall
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
Equip 42U ERS-4261 Rack
قیمت از 13,700,000
قیمت تا 13,700,000
ERW-0464 rack wall equip
قیمت از 1,600,000
قیمت تا 1,600,000
Equip ERS-1566 Rack server
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,000,000
rack wall equip ERM-4202
قیمت از 7,950,000
قیمت تا 7,950,000
Equip ERS-4266 Rack server
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 12,500,000
rack wall equip ERW-1246
قیمت از 3,600,000
قیمت تا 3,600,000
Equip ERS-3268 Rack server
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
ایکوییپ Equip Rack 47U ERS-4761
قیمت از 16,000,000
قیمت تا 16,000,000
Equip ERS-3266 Rack server
قیمت از 9,200,000
قیمت تا 9,200,000
Rack Power Module Equip PMM-08
قیمت از 480,000
قیمت تا 480,000
equip ERW-1266 rack server
قیمت از 4,100,000
قیمت تا 4,100,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها