شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

اچ پی پرو HP Pro اچ پی آی HPI فلت پک Flat Pack کنوویت Canovate مدیا رک media rack پایا سیستم Paya System یوکی نت YUKI-NET اچ پی HP کیونپ Qnap آی تک I-TAK اچ پی ای HPE آی بی سی IBC اوریکو Orico ژاکو ZHACO اس سی دی SCD نگزنس Nexans دی اس ای DSE آی توتن I-TOTEN اچ پی آسیا HPAsia ماهان mahan دینتک Dintek اکوئیپ equip IRAN RACK پانوراما Panorama دیتاشین DataSheen یورک URACK

قیمت رک و متعلقات رک شبکه اچ پی پرو HP Pro

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP Pro 37 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,468,000
قیمت تا 10,155,000
HP Pro 37 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,314,800
قیمت تا 11,296,000
HP Pro 40 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 9,594,000
قیمت تا 9,594,000
HP Pro 32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 7,790,000
قیمت تا 10,589,000
HP Pro 7 Unit 45 Depth Wall Rack
قیمت از 1,385,800
قیمت تا 1,385,800
HP Pro 14 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 4,264,000
قیمت تا 4,264,000
HP Pro 27 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 6,822,400
قیمت تا 6,822,400
HP Pro 27 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 6,076,200
قیمت تا 6,076,200
HP Pro 27 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 7,462,000
قیمت تا 10,147,000
HP Pro 40 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,847,800
قیمت تا 8,847,800
HP Pro 32 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,216,000
قیمت تا 7,216,000
HP Pro 6 Unit 33 Depth Wall Rack
قیمت از 1,148,000
قیمت تا 1,200,000
HP Pro 32 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 8,282,000
قیمت تا 8,282,000
HP Pro 9 Unit 45 Depth Wall Rack
قیمت از 1,705,600
قیمت تا 1,705,600
HP Pro 9 Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 2,025,400
قیمت تا 2,025,400
HP Pro 22 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 6,182,800
قیمت تا 6,182,800
HP Pro 42 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 9,807,200
قیمت تا 9,807,200
HP Pro 14 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 4,690,400
قیمت تا 4,690,400
HP Pro 18 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 5,330,000
قیمت تا 5,330,000
HP Pro 18 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 5,649,800
قیمت تا 5,649,800
HP Pro 22 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 5,756,400
قیمت تا 5,756,400
HP Pro 37 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 9,061,000
قیمت تا 9,061,000
HP Pro 40 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 8,101,600
قیمت تا 8,101,600
HP Pro 42 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,995,000
قیمت تا 7,995,000
HP Pro 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,954,400
قیمت تا 8,954,400

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها