شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

کنوویت Canovate آی بی سی IBC اچ پی ای HPE IRAN RACK آی تک I-TAK اس سی دی SCD فلت پک Flat Pack پانوراما Panorama آی توتن I-TOTEN اچ پی HP اچ پی پرو HP Pro ژاکو ZHACO یوکی نت YUKI-NET اکوئیپ equip اچ پی آسیا HPAsia اچ پی آی HPI دی اس ای DSE کیونپ Qnap نگزنس Nexans ماهان mahan پایا سیستم Paya System یورک URACK مدیا رک media rack دیتاشین DataSheen دینتک Dintek اوریکو Orico

قیمت رک و متعلقات رک شبکه ژاکو ZHACO

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
ZHACO 35 Depth Metal door Cream Mini Rack
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 1,070,000
ZHACO 4 Unit 40 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,285,000
قیمت تا 1,285,000
ZHACO 9 Unit 60 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 3,040,000
قیمت تا 3,040,000
ZHACO 4 Unit 40 Depth Metal Door Wall Rack
قیمت از 1,540,000
قیمت تا 1,540,000
ZHACO 5 Unit 40 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,400,000
ZHACO 4 Unit 50 Depth Metal Door Wall Rack
قیمت از 1,780,000
قیمت تا 1,780,000
ZHACO 3 Unit 38 Depth Wall Rack With Shelf
قیمت از 1,130,000
قیمت تا 1,130,000
ZHACO 35 Depth Metal door Mini Rack
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 1,070,000
ZHACO 4 Unit 50 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,530,000
قیمت تا 1,530,000
ZHACO 12 Unit 60 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 3,785,000
قیمت تا 3,785,000
ZHACO 16 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
ZHACO 32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
ZHACO 4 Unit 40 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,285,000
قیمت تا 1,285,000
ZHACO Mini Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 1,070,000
ZHACO Mini Glass Door Cream Wall Rack
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 1,070,000
ZHACO 6 Unit 45 Depth Glass Door Wall Rack With Shelf
قیمت از 1,460,000
قیمت تا 1,460,000
ZHACO 22 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 10,900,000
قیمت تا 10,900,000
ZHACO 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 16,400,000
قیمت تا 16,400,000
ZHACO 9 Unit 60 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 3,040,000
قیمت تا 3,040,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها