دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

سنز دیجیتال Sans Digital دی لینک D-Link کیونپ Qnap وسترن دیجیتال western digital اوریکو Orico

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
NAS Storage D-Link
قیمت از 5,171,000
قیمت تا 5,240,000
D-Link ShareCenter  DNS-1200-5 Diskless NAS Storage
قیمت از 28,610,000
قیمت تا 28,610,000
Sans Digital MS1UTB NAS Storage
قیمت از 480,000
قیمت تا 400,000,000
Sans Digital AN8L-B NAS Storage
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 113,000,000
Sans Digital EN208L Plus B NAS Storage
قیمت از 295,000,000
قیمت تا 295,000,000
Sans Digital MS4CT NAS Storage
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 15,500,000
Sans Digital AN5L Plus B NAS Storage
قیمت از 59,000,000
قیمت تا 59,000,000
Sans Digital EN212L Plus BXE NAS Storage
قیمت از 435,000,000
قیمت تا 435,000,000
Sans Digital EN104L Plus BXR NAS Storage
قیمت از 68,000,000
قیمت تا 68,000,000
Sans Digital MS1CT 4TB NAS Storage
قیمت از 6,900,000
قیمت تا 6,900,000
Sans Digital EN424L Plus BXE NAS Storage
قیمت از 575,000,000
قیمت تا 575,000,000
Sans Digital EN850L Plus BXE NAS Storage
قیمت از 1,129,900,000
قیمت تا 1,129,900,000
Sans Digital EN212L Plus B NAS Storage
قیمت از 435,000,000
قیمت تا 435,000,000
Sans Digital DAS ER104IB NAS Storage
قیمت از 93,500,000
قیمت تا 93,500,000
Sans Digital EN208L Plus BXE NAS Storage
قیمت از 295,000,000
قیمت تا 295,000,000
Sans Digital MR2UTB NAS Storage
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
Sans Digital TR104UTB NAS Storage
قیمت از 400,000,000
قیمت تا 400,000,000
Sans Digital AN4L Plus B NAS Storage
قیمت از 49,000,000
قیمت تا 49,000,000
Sans Digital AN4L Plus BBKU NAS Storage
قیمت از 59,500,000
قیمت تا 59,500,000
Sans Digital TR5M6G NAS Storage
قیمت از 13,900,000
قیمت تا 13,900,000
Sans Digital TR5UTB NAS Storage
قیمت از 23,500,000
قیمت تا 23,500,000
NAS TS-431 Storage Qnap
قیمت از 14,600,000
قیمت تا 15,870,000
Qnap TS-120 NAS Storage
قیمت از 6,770,000
قیمت تا 7,000,000
Qnap TS-1253U RackMount Nas Storage
قیمت از 67,500,000
قیمت تا 67,500,000
NAS Storage Qnap
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
Qnap TS-651-1G NAS Storage
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 34,000,000
Qnap TS-453U-RP NAS Storage
قیمت از 53,500,000
قیمت تا 60,930,000
Qnap TVS-471-i3-4G NAS Storage
قیمت از 53,920,000
قیمت تا 67,750,000
Qnap TVS-871-i5-8G NAS Storage
قیمت از 88,860,000
قیمت تا 94,150,000
Qnap TVS-1271U-RP-i5-16G NAS Storage
قیمت از 132,950,000
قیمت تا 147,690,000
Qnap TVS-871U-RP-i3-4G NAS Diskless Storage
قیمت از 97,220,000
قیمت تا 107,900,000
Qnap TVS-471U-i3-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 72,820,000
قیمت تا 80,820,000
Qnap TS-453mini-8G NAS Storage
قیمت از 29,020,000
قیمت تا 29,020,000
Qnap TS-853A-4G NAS Storage
قیمت از 50,580,000
قیمت تا 61,770,000
Qnap TS-431 Plus NAS Storage
قیمت از 15,210,000
قیمت تا 15,210,000
Qnap TS-853A-8G NAS Storage
قیمت از 58,240,000
قیمت تا 61,770,000
Qnap TS-1253U-RP NAS Storage
قیمت از 75,100,000
قیمت تا 86,470,000
Qnap TS-231 Plus NAS Storage
قیمت از 9,420,000
قیمت تا 9,420,000
Qnap QGenie QG-103N NAS Storage
قیمت از 6,510,000
قیمت تا 6,900,000
Qnap TVS-463-8G NAS Storage
قیمت از 41,310,000
قیمت تا 44,690,000
4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها