دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

وسترن دیجیتال western digital کیونپ Qnap اوریکو Orico دی لینک D-Link

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Qnap TS-651-1G NAS Storage
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 34,000,000
NAS Storage Qnap
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
NAS TS-431 Storage Qnap
قیمت از 14,600,000
قیمت تا 15,870,000
Qnap TS-453U-RP NAS Storage
قیمت از 53,500,000
قیمت تا 59,410,000
Qnap TS-120 NAS Storage
قیمت از 6,770,000
قیمت تا 7,000,000
Qnap TS-1253U RackMount Nas Storage
قیمت از 67,500,000
قیمت تا 67,500,000
NAS Storage ORICO 3549NAS 4Bay
قیمت از 17,977,580
قیمت تا 17,977,580
NAS Storage D-Link
قیمت از 5,171,000
قیمت تا 5,240,000
D-Link ShareCenter  DNS-1200-5 Diskless NAS Storage
قیمت از 28,610,000
قیمت تا 28,610,000
Qnap TDS-16489U-SB2 RackMount NAS Storage
قیمت از 454,746,000
قیمت تا 454,746,000
Qnap TS-EC1280U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 160,588,000
قیمت تا 160,588,000
Qnap TDS-16489U-SA1 RackMount NAS Storage
قیمت از 346,370,000
قیمت تا 346,370,000
Qnap TS-EC1680U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 181,241,000
قیمت تا 181,241,000
Qnap REXP-1220U-RP Rackmount NAS Storage
قیمت از 123,170,000
قیمت تا 140,771,000
Qnap TS-431 Plus NAS Storage
قیمت از 15,210,000
قیمت تا 15,210,000
Qnap TS-231 Plus NAS Storage
قیمت از 9,420,000
قیمت تا 9,420,000
Qnap TS-453mini-8G NAS Storage
قیمت از 29,020,000
قیمت تا 29,020,000
Qnap QGenie QG-103N NAS Storage
قیمت از 6,510,000
قیمت تا 6,900,000
Qnap TS-1253U-RP NAS Storage
قیمت از 75,100,000
قیمت تا 165,000,000
Qnap TVS-463-8G NAS Storage
قیمت از 41,310,000
قیمت تا 44,690,000
Qnap TVS-463-4G NAS Storage
قیمت از 38,610,000
قیمت تا 41,790,000
Qnap TS-853A-8G NAS Storage
قیمت از 58,240,000
قیمت تا 60,220,000
Qnap TVS-471U-i3-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 72,820,000
قیمت تا 78,800,000
Qnap TS-853A-4G NAS Storage
قیمت از 50,580,000
قیمت تا 54,680,000
Qnap TVS-871-i5-8G NAS Storage
قیمت از 88,860,000
قیمت تا 127,360,000
Qnap TVS-471-i3-4G NAS Storage
قیمت از 53,920,000
قیمت تا 67,750,000
Qnap TVS-1271U-RP-i5-16G NAS Storage
قیمت از 132,950,000
قیمت تا 147,690,000
Qnap TVS-871U-RP-i3-4G NAS Diskless Storage
قیمت از 97,220,000
قیمت تا 107,900,000
Qnap TS-853U-RP NAS Storage
قیمت از 68,090,000
قیمت تا 75,100,000
Qnap TS-451Plus-2G NAS Storage
قیمت از 23,230,000
قیمت تا 25,300,000
Qnap TS-1263U-RP-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 84,470,000
قیمت تا 93,670,000
Qnap TVS-871U-RP-i5-8G NAS Storage
قیمت از 117,630,000
قیمت تا 130,630,000
Qnap TS-831X-8G NAS Storage
قیمت از 41,870,000
قیمت تا 41,870,000
Qnap TS-453Mini-2G NAS Storage
قیمت از 29,770,000
قیمت تا 29,770,000
Qnap TS-870 Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-670 Pro NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
NAS Storage Qnap
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-420U NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها