دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

2ان 2N اپل APPLE وسترن دیجیتال western digital سنز دیجیتال Sans Digital کیونپ Qnap اوریکو Orico دی لینک D-Link

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage کیونپ Qnap

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Qnap TS-853A-8G NAS Storage
قیمت از 58,240,000
قیمت تا 61,770,000
Qnap TS-853A-4G NAS Storage
قیمت از 50,580,000
قیمت تا 61,770,000
Qnap TS-653A-4G NAS Storage
قیمت از 41,310,000
قیمت تا 45,830,000
Qnap TS-653A-8G NAS Storage
قیمت از 48,960,000
قیمت تا 51,520,000
Qnap TBS-453A-4G-480GB NAS Storage
قیمت از 34,900,000
قیمت تا 34,900,000
Qnap TS-453mini-8G NAS Storage
قیمت از 29,020,000
قیمت تا 35,470,000
Qnap TS-453Mini-2G NAS Storage
قیمت از 29,770,000
قیمت تا 29,780,000
Qnap TS-1253U-RP NAS Storage
قیمت از 75,100,000
قیمت تا 86,470,000
Qnap TS-853U-RP NAS Storage
قیمت از 68,090,000
قیمت تا 75,100,000
Qnap TS-853U NAS Storage
قیمت از 57,880,000
قیمت تا 63,720,000
Qnap TS-453U-RP NAS Storage
قیمت از 53,500,000
قیمت تا 60,930,000
Qnap TS-453U RackMount NAS Storage
قیمت از 44,780,000
قیمت تا 49,560,000
Qnap TS-831X-16G NAS Storage
قیمت از 44,240,000
قیمت تا 53,240,000
Qnap TS-831X-8G NAS Storage
قیمت از 41,870,000
قیمت تا 41,870,000
Qnap TS-451Plus-8G NAS Storage
قیمت از 30,720,000
قیمت تا 34,890,000
Qnap TS-451Plus-2G NAS Storage
قیمت از 23,230,000
قیمت تا 26,360,000
Qnap TS-251Plus-8G NAS Storage
قیمت از 23,840,000
قیمت تا 27,110,000
Qnap TS-251Plus-2G NAS Storage
قیمت از 16,350,000
قیمت تا 19,750,000
Qnap TS-431 Plus NAS Storage
قیمت از 14,610,000
قیمت تا 15,210,000
Qnap TS-231 Plus NAS Storage
قیمت از 9,420,000
قیمت تا 10,060,000
Qnap TS-231 NAS Storage
قیمت از 9,410,000
قیمت تا 10,060,000
Qnap TS-131 NAS Storage
قیمت از 7,900,000
قیمت تا 8,350,000
Qnap QGenie QG-103N NAS Storage
قیمت از 6,510,000
قیمت تا 7,840,000
Qnap ES1640dc RackMount NAS Storage
قیمت از 456,510,000
قیمت تا 518,000,000
Qnap TDS-16489U-SA2 RackMount NAS Storage
قیمت از 379,010,000
قیمت تا 430,000,000
Qnap TDS-16489U-SA1 RackMount NAS Storage
قیمت از 346,370,000
قیمت تا 394,000,000
Qnap TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 186,010,000
قیمت تا 324,000,000
Qnap TX-800P NAS Storage
قیمت از 42,920,000
قیمت تا 47,560,000
Qnap TS-453A-8G NAS Storage
قیمت از 38,600,000
قیمت تا 38,600,000
Qnap TS-470 NAS Storage
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
NAS TS-431 Storage Qnap
قیمت از 14,600,000
قیمت تا 15,870,000
Qnap TS-120 NAS Storage
قیمت از 6,770,000
قیمت تا 7,000,000
Qnap TS-651-1G NAS Storage
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 34,000,000
Qnap TS-1253U RackMount Nas Storage
قیمت از 67,500,000
قیمت تا 67,500,000
Qnap TVS-463-8G NAS Storage
قیمت از 41,310,000
قیمت تا 44,690,000
Qnap TVS-471U-i3-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 72,820,000
قیمت تا 80,820,000
Qnap TVS-463-4G NAS Storage
قیمت از 38,610,000
قیمت تا 45,830,000
Qnap TVS-1271U-RP-i5-16G NAS Storage
قیمت از 132,950,000
قیمت تا 147,690,000
Qnap TVS-471-i3-4G NAS Storage
قیمت از 53,920,000
قیمت تا 67,750,000
Qnap TVS-871-i5-8G NAS Storage
قیمت از 88,860,000
قیمت تا 94,150,000
4 3 2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها