دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

دی لینک D-Link سنز دیجیتال Sans Digital اوریکو Orico وسترن دیجیتال western digital کیونپ Qnap

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage کیونپ Qnap

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
NAS TS-431 Storage Qnap
قیمت از 14,600,000
قیمت تا 15,870,000
Qnap TS-120 NAS Storage
قیمت از 6,770,000
قیمت تا 7,000,000
Qnap TS-1253U RackMount Nas Storage
قیمت از 67,500,000
قیمت تا 67,500,000
NAS Storage Qnap
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
Qnap TS-651-1G NAS Storage
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 34,000,000
Qnap TS-453U-RP NAS Storage
قیمت از 53,500,000
قیمت تا 60,930,000
Qnap TVS-471-i3-4G NAS Storage
قیمت از 53,920,000
قیمت تا 67,750,000
Qnap TVS-871-i5-8G NAS Storage
قیمت از 88,860,000
قیمت تا 94,150,000
Qnap TVS-1271U-RP-i5-16G NAS Storage
قیمت از 132,950,000
قیمت تا 147,690,000
Qnap TVS-871U-RP-i3-4G NAS Diskless Storage
قیمت از 97,220,000
قیمت تا 107,900,000
Qnap TVS-471U-i3-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 72,820,000
قیمت تا 80,820,000
Qnap TS-453mini-8G NAS Storage
قیمت از 29,020,000
قیمت تا 29,020,000
Qnap TS-853A-4G NAS Storage
قیمت از 50,580,000
قیمت تا 61,770,000
Qnap TS-431 Plus NAS Storage
قیمت از 15,210,000
قیمت تا 15,210,000
Qnap TS-853A-8G NAS Storage
قیمت از 58,240,000
قیمت تا 61,770,000
Qnap TS-1253U-RP NAS Storage
قیمت از 75,100,000
قیمت تا 86,470,000
Qnap TS-231 Plus NAS Storage
قیمت از 9,420,000
قیمت تا 9,420,000
Qnap QGenie QG-103N NAS Storage
قیمت از 6,510,000
قیمت تا 6,900,000
Qnap TVS-463-8G NAS Storage
قیمت از 41,310,000
قیمت تا 44,690,000
Qnap TVS-463-4G NAS Storage
قیمت از 38,610,000
قیمت تا 45,830,000
Qnap TS-853U-RP NAS Storage
قیمت از 68,090,000
قیمت تا 75,100,000
Qnap TS-451Plus-2G NAS Storage
قیمت از 23,230,000
قیمت تا 25,300,000
Qnap TVS-871U-RP-i5-8G NAS Storage
قیمت از 117,630,000
قیمت تا 130,630,000
Qnap TS-1263U-RP-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 84,470,000
قیمت تا 93,670,000
Qnap TS-831X-8G NAS Storage
قیمت از 41,870,000
قیمت تا 41,870,000
Qnap TS-453Mini-2G NAS Storage
قیمت از 29,770,000
قیمت تا 29,770,000
Qnap TS-EC1680U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 181,241,000
قیمت تا 181,241,000
Qnap REXP-1220U-RP Rackmount NAS Storage
قیمت از 123,170,000
قیمت تا 140,771,000
Qnap TS-EC1280U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 160,588,000
قیمت تا 160,588,000
Qnap TDS-16489U-SB2 RackMount NAS Storage
قیمت از 454,746,000
قیمت تا 454,746,000
Qnap TDS-16489U-SA1 RackMount NAS Storage
قیمت از 346,370,000
قیمت تا 346,370,000
Qnap TS-870 Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-670 Pro NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
NAS Storage Qnap
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-420U NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
NAS Storage Qnap
قیمت از 000
قیمت تا 000
NAS Storage Qnap
قیمت از 000
قیمت تا 000
NAS Storage Qnap
قیمت از 000
قیمت تا 000
4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها