شرکت رایا سیستم اکباتان نماینده انحصاری نانو پی سی ( مینی پی سی) فاکسکان و جت وی در ایران


همراه سیستم طلایه hst فروش تین کلاینت مینی پی سی زیروکلاینت


برندهای نانو پی سی NanoPC

فاکسکان FOXCONN

قیمت نانو پی سی NanoPC فاکسکان FOXCONN

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
نانو پی سی Foxconn nT-i2847
قیمت از 10,000
قیمت تا 10,000
FOXOCONN NANO PC NT-IBT18
قیمت از 10,000
قیمت تا 10,000
FOXOCONN NANO PC NT-IBT29
قیمت از 10,000
قیمت تا 10,000
نانو پی سی Foxconn AT-7330
قیمت از 10,000
قیمت تا 10,000
Foxconn AT-9700 NanoPC
قیمت از 10,000
قیمت تا 10,000
FOXOCONN NANO PC NT-IBR31
قیمت از 10,000
قیمت تا 10,000
NanoPC Foxconn AT-7530
قیمت از 10,000
قیمت تا 10,000
FOXCONN NT-IBR37 NanoPC
قیمت از 10,000
قیمت تا 10,000
FOXCONN AT-7700 NanoPC
قیمت از 10,000
قیمت تا 10,000
نانو پی سی Foxconn nT-A3800
قیمت از 10,000
قیمت تا 10,000

قطعات کامپیوتر

دسترسی سریع به قیمت ها