روش و خدمات پس از فروش تجهیزات تخصصی شبکه و سیستم های حفاظتی و امنیتی کالاسیس


برندهای دستگاه DVR

هایک ویژن HikVision ویدئو کیوب VideoCube هایویژن Hivision ریلانگ Relong ورتینا Vertina داهوا Dahua کی گارد KGuard

لیست قیمت دستگاه دی وی آر | DVR

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HikVision DS-8116HQHI-SH Turbo HD DVR
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
Hivision HV-HY4420S AHD DVR
قیمت از 4,250,000
قیمت تا 4,250,000
Hivision HV-HY4420B AHD DVR
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
دستگاه   DVR video cube
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
دی وی آر ویدئو کوبه VideoCube DVR N 0441U
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
دی وی آر ویدئوکیوب VideoCube DVR N 1640MH
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
HikVision DS-7204HQHI-SH DVR
قیمت از 5,430,000
قیمت تا 5,430,000
HikVision DS-7216HQHI-SH DVR
قیمت از 20,810,000
قیمت تا 20,810,000
Dahua DH-DVR5216A DVR
قیمت از 14,300,000
قیمت تا 14,300,000
Hikvision DS-7204HGHI-E1 DVR
قیمت از 3,540,000
قیمت تا 3,540,000
HikVision DS-7208HQHI-SH DVR
قیمت از 10,540,000
قیمت تا 10,540,000
HD DVR DS-7216HGHI-E2 HIKVISION
قیمت از 10,620,000
قیمت تا 10,620,000
 HD DVR DS-7208HGHI-E1 HIKVISION
قیمت از 5,620,000
قیمت تا 5,620,000
Vertina VDR-401 Turbo HD DVR
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,100,000
CARD DVR HiKVision DS-4304HFVI-E
قیمت از 8,550,000
قیمت تا 8,550,000
CARD DVR HiKVision DS-4216-HCI
قیمت از 10,270,000
قیمت تا 10,270,000
CARD DVR HiKVision DS-4316HFVI-E
قیمت از 17,700,000
قیمت تا 17,700,000
HikVision DS-7216HGHI-SH DVR
قیمت از 13,010,000
قیمت تا 13,010,000
DVR HiKVision DS-7104HWI-SL
قیمت از 2,250,000
قیمت تا 2,250,000
HikVision DS-7204HGHI-SH Turbo HD DVR
قیمت از 4,370,000
قیمت تا 4,460,000
  HD DVR DS-7208HGHI-E2  HIKVISION
قیمت از 7,210,000
قیمت تا 7,560,000
HikVision DS-7208HGHI-F1 Turbo HD DVR
قیمت از 5,620,000
قیمت تا 6,370,000
HikVision DS-7208HGHI-SH DVR
قیمت از 6,770,000
قیمت تا 6,950,000
HikVision DS-7204HUHI-F1-N Turbo HD DVR
قیمت از 7,250,000
قیمت تا 7,250,000
HikVision DS-7208HUHI-F2-N Turbo HD DVR
قیمت از 12,300,000
قیمت تا 12,300,000
HikVision DS-7208HUHI-F1-N Turbo HD DVR
قیمت از 10,900,000
قیمت تا 10,900,000
HikVision DS-7216HUHI-F2-N Turbo HD DVR
قیمت از 22,320,000
قیمت تا 22,320,000
KGaurd  RW-1120P DVR card
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,300,000
KGaurd RW-5240R DVR card
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
KGaurd RW-3120P DVR card
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
KGaurd RW-3120C DVR card
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
KGUARD EL421 DVR
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,300,000
KGaurd RW-3030S DVR card
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,400,000
قیمت  Relong RL-HD-VR6916H AHD DVR
قیمت از 000
قیمت تا 000
 قیمت  Relong RL-HD-VR6904HB AHD DVR
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت  Relong RL-HD-VR6908HB AHD DVR
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت  Relong RL-HD-VR6904H AHD DVR
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت Relong RL-N6104-H01 DVR
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت Relong RL-N6108-H01 DVR
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت Relong RL-N7204-H02 DVR
قیمت از 000
قیمت تا 000
2 1   بعدی

فروش برترین برندها در زمینه سیستمهای نظارتی و انتقال تصویر


تجهیزات شبکه

جدیدترین محصولات

دسترسی سریع به قیمت ها