برندهای دستگاه DVR

سامسونگ SAMSUNG کی گارد KGuard ورتینا Vertina هایک ویژن HikVision هایویژن Hivision سانکس sunnex داهوا Dahua ویدئو کیوب VideoCube اینوو Inovo ریلانگ Relong

لیست قیمت دستگاه دی وی آر | DVR

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HikVision DS-7204HUHI-F1-N Turbo HD DVR
قیمت از 7,250,000
قیمت تا 7,250,000
HikVision DS-7204HGHI-SH Turbo HD DVR
قیمت از 4,370,000
قیمت تا 4,460,000
HikVision DS-7208HGHI-F1 Turbo HD DVR
قیمت از 5,600,000
قیمت تا 6,370,000
HikVision DS-7216HUHI-F2-N Turbo HD DVR
قیمت از 22,320,000
قیمت تا 22,320,000
HikVision DS-7208HUHI-F1-N Turbo HD DVR
قیمت از 10,900,000
قیمت تا 10,900,000
HikVision DS-7208HUHI-F2-N Turbo HD DVR
قیمت از 12,300,000
قیمت تا 12,300,000
HikVision DS-7208HGHI-SH DVR
قیمت از 6,750,000
قیمت تا 6,950,000
HikVision DS-8116HQHI-SH Turbo HD DVR
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
  HD DVR DS-7208HGHI-E2  HIKVISION
قیمت از 7,210,000
قیمت تا 7,560,000
CARD DVR HiKVision DS-4304HFVI-E
قیمت از 8,550,000
قیمت تا 8,550,000
CARD DVR HiKVision DS-4216-HCI
قیمت از 10,270,000
قیمت تا 10,270,000
CARD DVR HiKVision DS-4316HFVI-E
قیمت از 17,700,000
قیمت تا 17,700,000
HikVision DS-7204HQHI-SH DVR
قیمت از 5,430,000
قیمت تا 5,430,000
DVR HiKVision DS-7104HWI-SL
قیمت از 2,250,000
قیمت تا 2,250,000
HikVision DS-7208HQHI-SH DVR
قیمت از 10,540,000
قیمت تا 10,540,000
HD DVR DS-7216HGHI-E2 HIKVISION
قیمت از 10,620,000
قیمت تا 10,620,000
HikVision DS-7216HGHI-SH DVR
قیمت از 13,010,000
قیمت تا 13,010,000
HikVision DS-7216HQHI-SH DVR
قیمت از 20,810,000
قیمت تا 20,810,000
Hikvision DS-7204HGHI-E1 DVR
قیمت از 3,540,000
قیمت تا 3,540,000
Sunnex SX-2084 N DVR
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Sunnex SX-2088 N DVR
قیمت از 3,240,000
قیمت تا 3,240,000
Sunnex SX-2084 P DVR
قیمت از 3,840,000
قیمت تا 3,840,000
Sunnex SX-20816 P DVR
قیمت از 12,600,000
قیمت تا 12,600,000
Sunnex SX-2088 P DVR
قیمت از 4,980,000
قیمت تا 4,980,000
Dahua DH-DVR5416 DVR
قیمت از 23,740,000
قیمت تا 23,740,000
Dahua DH-DVR5216A DVR
قیمت از 11,800,000
قیمت تا 11,800,000
Inovo IV-AHD7104R DVR
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Hivision HV-HY4420S AHD DVR
قیمت از 4,250,000
قیمت تا 4,250,000
Hivision HV-HY4420B AHD DVR
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
Hikvision DS-9016HWI-ST Hybrid DVR
قیمت از 189,000
قیمت تا 189,000
KGaurd  RW-1120P DVR card
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,300,000
KGaurd RW-5240R DVR card
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
KGaurd RW-3120P DVR card
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
KGaurd RW-3120C DVR card
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
KGUARD EL421 DVR
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,300,000
KGaurd RW-3030S DVR card
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,400,000
Camera IP Dome Samsung L6013
قیمت از 000
قیمت تا 000
دی وی آر ویدئو کوبه VideoCube DVR N 0441U
قیمت از 000
قیمت تا 000
دی وی آر ویدئوکیوب VideoCube DVR N 1640MH
قیمت از 000
قیمت تا 000
دستگاه   DVR video cube
قیمت از 000
قیمت تا 000
2 1   بعدی

فروش برترین برندها در زمینه سیستمهای نظارتی و انتقال تصویر


ارائه مشاوره و راه حل جهت ایجاد شبکه‌ها از قبیل راه حل‌های سوئیچینگ، روتینگ، امنیت، انتقال صدا و تصویر بر روی شبکه‌های IP ، شبکه‌های بی سیمتجهیزات شبکه

جدیدترین محصولات

دسترسی سریع به قیمت ها