برندهای خدمات و محصولات

کانن CANON شیائومی xiaomi داردا DARDA گارمین Garmin 2ان 2N لگراند Legrand متفرقه no name سیسکو CISCO دیتاشین DataSheen

قیمت سایر محصولات آی تی متفرقه no name

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
REPAIR DATA VEDIO PROJECTOR
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Junction Box size 24x17
قیمت از 50,000
قیمت تا 50,000
Junction Box size 10x10
قیمت از 35,000
قیمت تا 35,000
Junction Box size 20x15
قیمت از 70,000
قیمت تا 70,000
Junction Box size 10x15
قیمت از 40,000
قیمت تا 40,000
REPAIR Printer
قیمت از 350,000
قیمت تا 350,000
REPAIR Scanner
قیمت از 350,000
قیمت تا 350,000
CANON REPAIR Scanner
قیمت از 250,000
قیمت تا 250,000
PC Hardware Services
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
EAT-004 Alarm TAG Mini Square
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Repair Server Hard disk
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Repair Network Router
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
Replace and Repair PC
قیمت از 400,000
قیمت تا 1,000,000
Repair Network Card
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Repair Server Motherboard
قیمت از 550,000
قیمت تا 5,000,000
Repair Cable
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Replace and Repair Fan and Heatsink
قیمت از 350,000
قیمت تا 500,000
Repair Server San-Storage
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Replace and Repair VGA
قیمت از 350,000
قیمت تا 1,000,000
Repair Network Switch
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Repair server
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Repair server Power
قیمت از 250,000
قیمت تا 3,000,000
Repair Workstation
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 2,000,000
REPAIR LapTop
قیمت از 450,000
قیمت تا 500,000
Installation and fillet Copper fittings
قیمت از 180,000
قیمت تا 180,000
Network Documentation
قیمت از 800,000
قیمت تا 1,000,000
Copper Data Cabling
قیمت از 23,000
قیمت تا 23,000
Test network platform
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
MikroTik Services
قیمت از 800,000
قیمت تا 900,000
Fire Alarm protection in server room
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Fire Suppression Systems for Server Rooms
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
VOIP Devices Installation
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
Fiber Optic Fittings Installation
قیمت از 80,000
قیمت تا 200,000
Services Software Surveillance
قیمت از 600,000
قیمت تا 600,000
Setup and Support Network
قیمت از 400,000
قیمت تا 400,000
Server Setup
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Installation Of Backup Equipment
قیمت از 600,000
قیمت تا 600,000
Network installation point to point wireless
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000
CCTV Camera Installation
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
2 1   بعدی

خدمات و محصولات