برندهای آداپتور شبکه

ترندنت Trendnet آی پی کام IP-COM تندا Tenda تی پی لینک TP-Link یوبیکویتی ubiquiti اچ پی HP دی لینک D-Link میکروتیک Mikrotik

قیمت آداپتور شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
TP-LINK TL-POE10R PoE Splitter
قیمت از 400,000
قیمت تا 490,000
TP-LINK TL-POE150S PoE Injector
قیمت از 580,000
قیمت تا 675,000
IP-Com PSE30G POE Injector
قیمت از 750,000
قیمت تا 750,000
TP-Link TL-PA411KIT AV500 Nano Powerline Adapter Starter Kit
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 6,500,000
قیمت Mikrotik RBGPOE Adapter
قیمت از 34,500
قیمت تا 300,000
قیمت Mikrotik RBPOE Adapter
قیمت از 220,000
قیمت تا 220,000
Mikrotik 18POW Adapter
قیمت از 330,000
قیمت تا 330,000
HP 445978 BLC NC 360M NIC KIT Adapter Server
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
D-Link DWL-P200 PoE Adapter
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Trendnet TPE-104S PoE Splitter
قیمت از 000
قیمت تا 000
تندا Switch Adapter PoE1500S
قیمت از 000
قیمت تا 000
TP-LINK SP-201 ADSL Splitter
قیمت از 000
قیمت تا 000
POE UBNT 50-60W
قیمت از 000
قیمت تا 000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها