برندهای برق و الکترونیک

متفرقه no name لگراند Legrand داردا DARDA دیتاشین DataSheen

برق و الکترونیک

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Junction Box size 24x17
قیمت از 50,000
قیمت تا 50,000
Junction Box size 10x10
قیمت از 35,000
قیمت تا 35,000
Junction Box size 20x15
قیمت از 70,000
قیمت تا 70,000
Junction Box size 10x15
قیمت از 40,000
قیمت تا 40,000
Legrand 077214 Socket Outlet
قیمت از 69,400
قیمت تا 80,000
Legrand 077210 Multi Support Single Socket
قیمت از 68,600
قیمت تا 80,000
Legrand 0677127 Socket Outlet
قیمت از 68,600
قیمت تا 115,000
Datasheen SB45B-6 6Port Socket
قیمت از 000
قیمت تا 000
Datasheen SB45B-5 5Port Socket
قیمت از 000
قیمت تا 000
Datasheen SB45B-4 4Port Socket
قیمت از 000
قیمت تا 000
Datasheen SB45B-3 3Port Socket
قیمت از 000
قیمت تا 000
Datasheen SB45B-2Port Socket
قیمت از 000
قیمت تا 000
Datasheen SB45B-1Port Socket
قیمت از 000
قیمت تا 000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


خدمات و محصولات

دسترسی سریع به قیمت ها