برندهای تجهیزات سالن کنفرانس

آوایا AVAYA پلی کام Polycom گرند استریم GrandStream سونی SONY نیولاین Newline

قیمت تجهیزات سالن کنفرانس

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
SONY PCS-G50 Video Conference
قیمت از 888,888
قیمت تا 4,400,000
Polycom HDX 6000 Video Conference
قیمت از 150,000,000
قیمت تا 150,000,000
Avaya  H175 Video Conference
قیمت از 31,000,000
قیمت تا 31,000,000
Newline presentation system Trucast
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,000,000
Grandstream GVC3202 Video Conference
قیمت از 103,600,000
قیمت تا 103,600,000
Grandstream GAC2500 Conference Microphone
قیمت از 23,240,000
قیمت تا 23,240,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها