برندهای دی اسلم

اچ پی HP هوآوی Huawei اریکسون Ericsson کورسس Corecess

دی اسلم - DSLAM

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Huawei MA5605 64Port ADSL2 DSLAM
قیمت از 42,000,000
قیمت تا 42,000,000
Huawei MA5616 128Port ADSL2 DSLAM
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Huawei MA5600 64Port ADSL2 DSLAM
قیمت از 32,000,000
قیمت تا 32,000,000
Ericsson EDN612i 12Port VDSL DSLAM
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
HP1060i SATA DSLAM
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Corecess DX-6524 24Port ADSL DSLAM
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000

تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها