برندهای صندوق فروشگاهی

تارو Taro ای کلاس Aclas پارتنر Partner فراسو FARASSOO هایسنس Hisense تایسو TYSSO اسکار Oscar هاناسیس Hanasis نیکیتا Nikita پوزیفلکس Posiflex زوا zoa کاسیو CASIO تایسون Tyson پوزبانک POSBank سنور Senor استون Stone پار اورسرو PAR Everserv اوکی پوز OKPOS آر اس AURES دارا Dara میوا Meva اکسیوم Axiom رادین Radin

قیمت صندوق فروشگاهی فراسو FARASSOO

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
FARASSOO FPS-1010 POS
قیمت از 888,888
قیمت تا 888,888

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها