برندهای صندوق فروشگاهی

تارو Taro ای کلاس Aclas پارتنر Partner فراسو FARASSOO هایسنس Hisense تایسو TYSSO اسکار Oscar هاناسیس Hanasis نیکیتا Nikita پوزیفلکس Posiflex زوا zoa کاسیو CASIO تایسون Tyson پوزبانک POSBank سنور Senor استون Stone پار اورسرو PAR Everserv اوکی پوز OKPOS آر اس AURES دارا Dara میوا Meva اکسیوم Axiom رادین Radin

قیمت صندوق فروشگاهی میوا Meva

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Meva MP-3615 POS
قیمت از 22,500,000
قیمت تا 23,500,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها