برندهای صندوق فروشگاهی

تایسون Tyson هایسنس Hisense فراسو FARASSOO نیکیتا Nikita پار اورسرو PAR Everserv ای کلاس Aclas سنور Senor پوزیفلکس Posiflex تایسو TYSSO کاسیو CASIO آر اس AURES اوکی پوز OKPOS پارتنر Partner اسکار Oscar هاناسیس Hanasis میوا Meva تارو Taro استون Stone پوزبانک POSBank اکسیوم Axiom رادین Radin دارا Dara زوا zoa

قیمت صندوق فروشگاهی نیکیتا Nikita

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Nikita Icash A715 POS
قیمت از 37,000,000
قیمت تا 37,500,000
Nikita NeoPos 3266 POS
قیمت از 24,300,000
قیمت تا 24,300,000
Nikita AirPos A5 Touch POS
قیمت از 26,000,000
قیمت تا 27,450,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها