برندهای صندوق فروشگاهی

پوزیفلکس Posiflex پوزبانک POSBank آر اس AURES نیکیتا Nikita اکسیوم Axiom زوا zoa پار اورسرو PAR Everserv تایسو TYSSO سنور Senor فراسو FARASSOO اوکی پوز OKPOS هایسنس Hisense اسکار Oscar تایسون Tyson میوا Meva تارو Taro رادین Radin ای کلاس Aclas هاناسیس Hanasis پارتنر Partner دارا Dara استون Stone کاسیو CASIO

قیمت صندوق فروشگاهی نیکیتا Nikita

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Nikita NeoPos 3266 POS
قیمت از 24,300,000
قیمت تا 24,300,000
Nikita AirPos A5 Touch POS
قیمت از 26,000,000
قیمت تا 27,450,000
Nikita Icash A715 POS
قیمت از 37,000,000
قیمت تا 37,500,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها