برندهای صندوق فروشگاهی

تایسون Tyson هایسنس Hisense فراسو FARASSOO نیکیتا Nikita پار اورسرو PAR Everserv ای کلاس Aclas سنور Senor پوزیفلکس Posiflex تایسو TYSSO کاسیو CASIO آر اس AURES اوکی پوز OKPOS پارتنر Partner اسکار Oscar هاناسیس Hanasis میوا Meva تارو Taro استون Stone پوزبانک POSBank اکسیوم Axiom رادین Radin دارا Dara زوا zoa

قیمت صندوق فروشگاهی رادین Radin

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Radin RC7000 POS
قیمت از 9,450,000
قیمت تا 9,450,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها