برندهای صندوق فروشگاهی

تارو Taro ای کلاس Aclas پارتنر Partner فراسو FARASSOO هایسنس Hisense تایسو TYSSO اسکار Oscar هاناسیس Hanasis نیکیتا Nikita پوزیفلکس Posiflex زوا zoa کاسیو CASIO تایسون Tyson پوزبانک POSBank سنور Senor استون Stone پار اورسرو PAR Everserv اوکی پوز OKPOS آر اس AURES دارا Dara میوا Meva اکسیوم Axiom رادین Radin

قیمت صندوق فروشگاهی پوزبانک POSBank

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
POSBANK Anyshop E2 Pose Terminal
قیمت از 32,000,000
قیمت تا 35,500,000
POSBANK BLUO Atom
قیمت از 32,000,000
قیمت تا 33,900,000
POSBANK BLUO i3
قیمت از 48,000,000
قیمت تا 48,600,000
POSBANK Imprex D25
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 33,000,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها