برندهای صندوق فروشگاهی

پوزیفلکس Posiflex پوزبانک POSBank آر اس AURES نیکیتا Nikita اکسیوم Axiom زوا zoa پار اورسرو PAR Everserv تایسو TYSSO سنور Senor فراسو FARASSOO اوکی پوز OKPOS هایسنس Hisense اسکار Oscar تایسون Tyson میوا Meva تارو Taro رادین Radin ای کلاس Aclas هاناسیس Hanasis پارتنر Partner دارا Dara استون Stone کاسیو CASIO

قیمت صندوق فروشگاهی پارتنر Partner

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Partner SP800 POS
قیمت از 33,500,000
قیمت تا 35,000,000
Partner PT 6215 POS
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
قیمت PARTNER SP810 POS
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 27,000,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها