برندهای صندوق فروشگاهی

تایسون Tyson هایسنس Hisense فراسو FARASSOO نیکیتا Nikita پار اورسرو PAR Everserv ای کلاس Aclas سنور Senor پوزیفلکس Posiflex تایسو TYSSO کاسیو CASIO آر اس AURES اوکی پوز OKPOS پارتنر Partner اسکار Oscar هاناسیس Hanasis میوا Meva تارو Taro استون Stone پوزبانک POSBank اکسیوم Axiom رادین Radin دارا Dara زوا zoa

قیمت صندوق فروشگاهی پارتنر Partner

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Partner SP800 POS
قیمت از 33,500,000
قیمت تا 35,000,000
Partner PT 6215 POS
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
قیمت PARTNER SP810 POS
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 27,000,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها