برندهای صندوق فروشگاهی

تارو Taro ای کلاس Aclas پارتنر Partner فراسو FARASSOO هایسنس Hisense تایسو TYSSO اسکار Oscar هاناسیس Hanasis نیکیتا Nikita پوزیفلکس Posiflex زوا zoa کاسیو CASIO تایسون Tyson پوزبانک POSBank سنور Senor استون Stone پار اورسرو PAR Everserv اوکی پوز OKPOS آر اس AURES دارا Dara میوا Meva اکسیوم Axiom رادین Radin

قیمت صندوق فروشگاهی پار اورسرو PAR Everserv

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
صندوق پوز فروشگاهی (پار) POS par Everserv 500
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,500,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها