برندهای صندوق فروشگاهی

تایسون Tyson هایسنس Hisense فراسو FARASSOO نیکیتا Nikita پار اورسرو PAR Everserv ای کلاس Aclas سنور Senor پوزیفلکس Posiflex تایسو TYSSO کاسیو CASIO آر اس AURES اوکی پوز OKPOS پارتنر Partner اسکار Oscar هاناسیس Hanasis میوا Meva تارو Taro استون Stone پوزبانک POSBank اکسیوم Axiom رادین Radin دارا Dara زوا zoa

قیمت صندوق فروشگاهی دارا Dara

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Dara EZ45-E POS
قیمت از 23,500,000
قیمت تا 25,000,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها