برندهای صندوق فروشگاهی

اکسیوم Axiom زوا zoa تایسو TYSSO سنور Senor پارتنر Partner آر اس AURES هاناسیس Hanasis تارو Taro پوزیفلکس Posiflex استون Stone رادین Radin فراسو FARASSOO نیکیتا Nikita پوزبانک POSBank ای کلاس Aclas هایسنس Hisense میوا Meva کاسیو CASIO پار اورسرو PAR Everserv اوکی پوز OKPOS تایسون Tyson اسکار Oscar دارا Dara

قیمت صندوق فروشگاهی پوزیفلکس Posiflex

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Posiflex KS7217 POS
قیمت از 43,000,000
قیمت تا 44,900,000
Posiflex KS 6715 POS
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 34,300,000
Posiflex HT 4612 POS
قیمت از 21,000,000
قیمت تا 21,000,000
Posiflex XP 3315 POS
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 33,000,000
Posiflex KS 7215 POS
قیمت از 39,800,000
قیمت تا 39,800,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها