برندهای اسپیکر حرفه ای | سینما خانگی

ایسوس ASUS اونیکس ONIX ویکر Vker گلدن تاچ Golden Touch داتیس Datis نزتک Naztech

قیمت اسپیکر حرفه ای | سینما خانگی ویکر Vker

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Vker T-82YU Professional Speaker
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 5,800,000
Vker 130U Professional Speaker
قیمت از 7,200,000
قیمت تا 7,200,000
Vker AMP-2 Professional Speaker
قیمت از 4,900,000
قیمت تا 4,900,000
Vker T-63 Professional Speaker
قیمت از 5,650,000
قیمت تا 5,650,000
Vker S600 Professional Speaker
قیمت از 1,490,000
قیمت تا 1,490,000
Vker F2 Professional Speaker
قیمت از 990,000
قیمت تا 990,000
Vker DVS-500 Professional Speaker
قیمت از 1,650,000
قیمت تا 1,650,000
Vker 151 Professional Speaker
قیمت از 7,800,000
قیمت تا 7,800,000
Vker F1 Professional Speaker
قیمت از 7,950,000
قیمت تا 7,950,000
Vker E440 professional Speaker
قیمت از 1,290,000
قیمت تا 1,290,000
Vker C-280 Professional Speaker
قیمت از 7,950,000
قیمت تا 7,950,000
Vker TSC-8B Speaker
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Vker SPS 7500 K Speaker
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


لوازم صوت و تصویر

دسترسی سریع به قیمت ها