شرکت ایزی فروش طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات صنعتی و مخابراتی


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


برندهای آنتن و تجهیزات رادیویی

یوبیکویتی ubiquiti زولتریکس Zoltrix لیگوویو LigoWave آرک ARC های گین HiGAIN وایز WIS دلتالینک Deltalink 2ان 2N ان جنیوس EnGenius میکروتیک Mikrotik تی پی لینک TP-Link تندا Tenda کنبوتونگ Kenbotong دراگون ویو DragonWave دی لینک D-Link

قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Radio Ubiquiti Nanobeam
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 15,000,000
Radio Wireless Ubiquiti AirGrid 5G27
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت  Radio Wireless Module Ubiquiti UniFi UAP-LR
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,400,000
قیمت Mikrotik GrooveA-52HPN Wireless radio
قیمت از 2,550,000
قیمت تا 3,200,000
Radio Ubiquiti Nanobeam
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
Radio Wireless Module Ubiquiti
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 3,500,000
Radio Wireless Module Ubiquiti
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,300,000
قیمت Mikrotik SXTG-5HPACD-SA Radio
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 3,850,000
Radio Wireless Ubiquiti
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت  Radio Wireless Ubiquiti NanoStation Loco M5
قیمت از 2,250,000
قیمت تا 2,250,000
قیمت  Radio Wireless Ubiquiti NanoStation 5
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 2,950,000
قیمت Mikrotik QRT2 Wireless radio
قیمت از 5,050,000
قیمت تا 6,350,000
قیمت Mikrotik SXT Lite2 Wireless radio
قیمت از 1,750,000
قیمت تا 3,150,000
AirGrid Ubiquiti M5 27dBi
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik SXT SA5 Radio
قیمت از 2,770,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik Sextant G-5HPND Radio
قیمت از 3,700,000
قیمت تا 4,410,000
Anten Ubiquiti Airmax Sector Anten
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,100,000
قیمت  Radio Wireless UbiquitiAirFiber 5U
قیمت از 50,000,000
قیمت تا 54,000,000
Radio Wireless Ubiquiti
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,250,000
قیمت  Radio airFiber Ubiquiti AF24
قیمت از 61,000,000
قیمت تا 61,000,000
Radio Wireless Module Ubiquiti Radio Wireless Module Ubiquiti
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 2,600,000
Ubiquiti LiteBeam M5 Wireless Radio
قیمت از 2,350,000
قیمت تا 2,350,000
قیمت Mikrotik SXT Lite5 Radio
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,250,000
Mikrotik RB922UAGS-5HPacD-NM Netmetal Wireless Radio
قیمت از 5,880,000
قیمت تا 5,950,000
Mikrotik STX LTE Wireless Radio
قیمت از 5,090,000
قیمت تا 5,500,000
Mikrotik SXT 5 Wireless Radio
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 3,060,000
Mikrotik RBLHG-5nD Antenna
قیمت از 2,770,000
قیمت تا 3,100,000
TP-LINK TL-ANT5823B 5GHz 23dBi Outdoor Panel Antenna
قیمت از 1,730,000
قیمت تا 1,730,000
TP-LINK TL-ANT2408CL 2.4GHz 8dBi Indoor Omni-directional Antenna
قیمت از 200,000
قیمت تا 200,000
TP-LINK TL-ANT5830B 5GHz 30dBi Outdoor Grid Parabolic Antenna
قیمت از 1,990,000
قیمت تا 1,990,000
TP-LINK TL-ANT2415D 2.4GHz 15dBi Outdoor Omni-Directional Antenna
قیمت از 1,590,000
قیمت تا 1,590,000
TP-LINK TL-ANT2412D 2.4GHz 12dBi Outdoor Omni-Directional Antenna
قیمت از 1,090,000
قیمت تا 1,090,000
TP-LINK TL-ANT2408C 2.4GHz 8dBi Indoor Desktop Omni-directional Antenna
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
Deltalink ANT-5531N Anten
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 5,800,000
Deltalink ANT-5531 Anten
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 5,400,000
Deltalink ANT-5527 Anten
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
قیمت  دلتالینک Anten ANT-5517N-S
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,100,000
Deltalink ANT-5527N Anten
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,400,000
قیمت  دلتالینک Anten ANT-HP5526N
قیمت از 5,050,000
قیمت تا 5,100,000
Deltalink ANT-5533 Anten
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,400,000
قبلی 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها