شرکت ایزی فروش طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات صنعتی و مخابراتی


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


برندهای آنتن و تجهیزات رادیویی

وایز WIS دراگون ویو DragonWave زولتریکس Zoltrix تی پی لینک TP-Link تندا Tenda های گین HiGAIN 2ان 2N یوبیکویتی ubiquiti میکروتیک Mikrotik ان جنیوس EnGenius لیگوویو LigoWave آرک ARC دی لینک D-Link کنبوتونگ Kenbotong دلتالینک Deltalink

قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
WIS A7900N Radio Wireless
قیمت از 105,000,000
قیمت تا 105,000,000
WIS ANS5819-120 Sectoe Anten
قیمت از 6,600,000
قیمت تا 6,600,000
WIS Q2300L Radio Wireless
قیمت از 1,650,000
قیمت تا 1,650,000
قیمت Mikrotik QRT-5-ac Radio
قیمت از 5,450,000
قیمت تا 6,800,000
قیمت Mikrotik RB921UAGS-5SHPacT-NM Netmetal Radio
قیمت از 5,300,000
قیمت تا 6,700,000
قیمت Mikrotik Netmetal 5-AC Wireless radio
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 5,400,000
قیمت Mikrotik UPA-5HND Wireless radio
قیمت از 3,050,000
قیمت تا 3,200,000
Mikrotik MTAD-5G-30D3 Antenna
قیمت از 4,900,000
قیمت تا 4,900,000
Mikrotik RBSXTG-5HPacD-SA Wireless Radio
قیمت از 4,450,000
قیمت تا 4,800,000
D-Link ANT24-0600
قیمت از 210,000
قیمت تا 210,000
Mikrotik RBSXTG-5HPacD-HG Wireless Radio
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,550,000
Mikrotik R2SHPn RouterBoard Wireless Card
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 1,850,000
قیمت Mikrotik Netmetal5 PB921UAGS-5HPACD Radio
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,800,000
Mikrotik R11e-2HND RouterBoard Wireless Card
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
Mikrotik R11e-5HND RouterBoard Wireless Card
قیمت از 1,450,000
قیمت تا 1,450,000
Mikrotik Wireless Radio STX-5HND
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 2,900,000
Mikrotik SXT2 Wireless Radio
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 3,400,000
Mikrotik STX Lite5 AC Wireless Radio
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
Radio Wireless Ubiquiti NanoStationM5
قیمت از 2,850,000
قیمت تا 2,850,000
قیمت Engenius Enstaion 5 Anten
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,100,000
D-Link ANT24-1600N
قیمت از 6,242,000
قیمت تا 6,290,000
قیمت  D-Link ANT24-CB09N
قیمت از 1,560,000
قیمت تا 1,560,000
ARC ES5823BXA DBI Anten Box
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT70-0500
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-2100
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-1202
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-1201
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-0800
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت  D-Link ANT70-CB1RN
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-CB06N
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT70-1400N
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT50-2000N
قیمت از 000
قیمت تا 000
Hi Gain HG523MDHP Wireless Radio Anten
قیمت از 000
قیمت تا 000
قبلی 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها