شرکت ایزی فروش طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات صنعتی و مخابراتی


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


برندهای آنتن و تجهیزات رادیویی

دراگون ویو DragonWave تندا Tenda لیگوویو LigoWave زولتریکس Zoltrix ان جنیوس EnGenius تی پی لینک TP-Link های گین HiGAIN 2ان 2N وایز WIS میکروتیک Mikrotik آرک ARC دی لینک D-Link دلتالینک Deltalink کنبوتونگ Kenbotong یوبیکویتی ubiquiti

قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت Mikrotik SXT HG5 Radio
قیمت از 3,130,000
قیمت تا 4,000,000
قیمت Mikrotik SXT Lite2 Wireless radio
قیمت از 1,750,000
قیمت تا 3,150,000
AirGrid Ubiquiti M5 27dBi
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,200,000
Radio Wireless Ubiquiti
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,200,000
Anten Mikrotik MANT30-PA
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,600,000
قیمت Mikrotik RBSXT G-5HPnD-HGR2 Radio
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik Anten Radom Cover Kit
قیمت از 1,490,000
قیمت تا 1,500,000
قیمت  Radio Wireless UbiquitiAirFiber 5U
قیمت از 50,000,000
قیمت تا 54,000,000
Anten Ubiquiti Airmax Sector Anten
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,100,000
Radio Wireless Module Ubiquiti Radio Wireless Module Ubiquiti
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 2,600,000
Ubiquiti LiteBeam M5 Wireless Radio
قیمت از 2,350,000
قیمت تا 2,350,000
Radio Wireless Ubiquiti
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,250,000
قیمت  Radio airFiber Ubiquiti AF24
قیمت از 61,000,000
قیمت تا 61,000,000
قیمت Mikrotik QRT-5-ac Radio
قیمت از 5,450,000
قیمت تا 6,800,000
قیمت Mikrotik UPA-5HND Wireless radio
قیمت از 3,050,000
قیمت تا 3,200,000
Mikrotik R11e-2HND RouterBoard Wireless Card
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
Mikrotik R11e-5HND RouterBoard Wireless Card
قیمت از 1,450,000
قیمت تا 1,450,000
Mikrotik SXT2 Wireless Radio
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 3,400,000
Mikrotik R2SHPn RouterBoard Wireless Card
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 1,850,000
2N 2Wire Intercom Converter
قیمت از 14,080,000
قیمت تا 14,080,000
قیمت Engenius Enstaion 5 Anten
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,100,000
Dragonwave Airpair Radio Microwave
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
ARC DA5834SD1 DBI Dish Anten
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Radio Wireless Ubiquiti NanoStationM5
قیمت از 2,850,000
قیمت تا 2,850,000
D-Link ANT24-1600N
قیمت از 6,242,000
قیمت تا 6,290,000
D-Link ANT24-CB09N Pigtail Cable
قیمت از 1,560,000
قیمت تا 1,560,000
ARC ES5823BXA DBI Anten Box
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT70-0500
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-2100
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-1202
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-1201
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-0800
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت  D-Link ANT70-CB1RN
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-CB06N Pigtail Cable
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT70-1400N Triple Polarization Dual-Band Outdoor Directional Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT50-2000N 5 GHz Dual Polarisation Outdoor Directional Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
قبلی 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها