شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

دینتک Dintek یورک URACK اوریکو Orico آی بی سی IBC اچ پی آسیا HPAsia کنوویت Canovate ژاکو ZHACO پانوراما Panorama کیونپ Qnap اچ پی پرو HP Pro IRAN RACK اس سی دی SCD ماهان mahan آی تک I-TAK مدیا رک media rack یوکی نت YUKI-NET دی اس ای DSE فلت پک Flat Pack نگزنس Nexans اچ پی HP پایا سیستم Paya System اکوئیپ equip اچ پی آی HPI آی توتن I-TOTEN دیتاشین DataSheen اچ پی ای HPE

قیمت رک و متعلقات رک شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Fixed Floor Rack HPAsia 2 Unit Depth 35
قیمت از 128,000
قیمت تا 270,000
قیمت iran rack 9u-45
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,650,000
قیمت iran rack 12u-60
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,300,000
HPAsia 42 Unit 80 Depth stand Rack
قیمت از 8,774,000
قیمت تا 10,700,000
HPAsia 32 Unit 80 Depth stand Rack
قیمت از 7,790,000
قیمت تا 9,500,000
Stand Rack HPAsia 42 Unit Depth 60
قیمت از 7,872,000
قیمت تا 9,600,000
قیمت iran rack 6-7-9u-20 fixed shelf rack
قیمت از 200,000
قیمت تا 200,000
رک هارد اوریکو HDD Mobile Rack  1105SS
قیمت از 940,000
قیمت تا 940,000
Wall Rack HPAsia 6 Unit Depth 45
قیمت از 1,558,000
قیمت تا 2,198,000
IBC 14 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 5,700,000
HPAsia 6 Unit 35 Depth Wall Rack
قیمت از 1,558,000
قیمت تا 2,198,000
HP Pro 6 Unit 33 Depth Wall Rack
قیمت از 1,148,000
قیمت تا 1,200,000
HPAsia 5Clasp Cable Protection Rack
قیمت از 205,000
قیمت تا 376,000
hpasia 4 unit blank panels
قیمت از 90,000
قیمت تا 113,310
HP Pro 32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 7,790,000
قیمت تا 10,589,000
HPAsia Rail Maintenance Equipment
قیمت از 123,000
قیمت تا 355,990
Wall Rack HPAsia 9 Unit Depth 60
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 2,420,000
IBC 42 Unit 100 Depth 80 Width Stand Rack
قیمت از 18,600,000
قیمت تا 18,600,000
Wall Rack HPAsia 12 Unit Depth 60
قیمت از 2,788,000
قیمت تا 3,870,300
IBC 32 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 8,800,000
HPAsia 22 Unit 60 Depth stand Rack
قیمت از 5,576,000
قیمت تا 7,607,000
HP Pro 27 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 7,462,000
قیمت تا 10,147,000
HP Pro 37 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,468,000
قیمت تا 10,155,000
HP Pro 37 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,314,800
قیمت تا 11,296,000
IBC 22 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 8,300,000
قیمت تا 8,300,000
IBC 27 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
IBC 40 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 10,400,000
قیمت تا 10,400,000
IBC 5 Unit 35 Depth wall Rack
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
IBC 8 Port PDU
قیمت از 750,000
قیمت تا 750,000
IBC 80 Depth Stand Rack Fixed Shelf
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
IBC 4 Unit Blank Panels
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
IBC 47 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 17,600,000
قیمت تا 17,600,000
IBC 42 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 11,400,000
قیمت تا 11,400,000
IBC 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 10,700,000
قیمت تا 10,700,000
IBC 42 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 9,600,000
قیمت تا 9,600,000
IBC 12x12 BALL Rack Fan
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
IBC 12x12 Rack Fan
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
IBC 1 Unit LIGH PANEL
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
IBC 1 Unit Thermometer
قیمت از 1,650,000
قیمت تا 1,650,000
IBC 9 Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها