شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

اچ پی پرو HP Pro اچ پی آی HPI فلت پک Flat Pack کنوویت Canovate مدیا رک media rack پایا سیستم Paya System یوکی نت YUKI-NET اچ پی HP کیونپ Qnap آی تک I-TAK اچ پی ای HPE آی بی سی IBC اوریکو Orico ژاکو ZHACO اس سی دی SCD نگزنس Nexans دی اس ای DSE آی توتن I-TOTEN اچ پی آسیا HPAsia ماهان mahan دینتک Dintek اکوئیپ equip IRAN RACK پانوراما Panorama دیتاشین DataSheen یورک URACK

قیمت رک و متعلقات رک شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Mahan MSI TK01 Moving Flat Rack Shelf
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
Mahan MSI R4205 42 Unit 80 Depth Rack
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
Mahan MSI R4405 44 Unit 80 Depth Rack
قیمت از 16,250,000
قیمت تا 16,250,000
Mahan MSI R4705 47 Unit 80 Depth Rack
قیمت از 18,150,000
قیمت تا 18,150,000
Mahan MSI R4706 47 Unit 100 Depth Rack
قیمت از 19,400,000
قیمت تا 19,400,000
CANOVATE CCA-X-1006 Rack Cabinet
قیمت از 914,930
قیمت تا 914,930
CANOVATE CCA-X-4001 BLANK PANELS
قیمت از 134,085
قیمت تا 134,085
CANOVATE CCA-X-4006 BLANK PANELS
قیمت از 338,028
قیمت تا 338,028
Canovate CAN-SRVP-4261-X 42 UNIT RACK
قیمت از 37,150,000
قیمت تا 37,150,000
Canovate CCA-X-5002 Rack Panel Light
قیمت از 224,225
قیمت تا 224,225
CANOVATE CCA-X-4002 BLANK PANELS
قیمت از 175,775
قیمت تا 175,775
CANOVATE CCA-X-4005 BLANK PANELS
قیمت از 270,423
قیمت تا 270,423
Canovate CSN-X-4288A 42 UNIT RACK
قیمت از 2,097,014
قیمت تا 2,097,014
Canovate CCA-X-7001 Rack 1Unit Panel Light
قیمت از 1,055,775
قیمت تا 1,055,775
Canovate CCA-X-5001 Rack Panel Light
قیمت از 518,310
قیمت تا 518,310
Canovate CCA-X-5004 Rack Panel Light
قیمت از 664,789
قیمت تا 664,789
قیمت Canovate WS2O-X-0966A Single Wallmount Cabinet
قیمت از 4,170,000
قیمت تا 4,843,944
Canovate CCA-X-5003 Rack Panel Light
قیمت از 315,493
قیمت تا 315,493
CANOVATE CCA-X-1001 Rack Cabinet
قیمت از 492,394
قیمت تا 492,394
CANOVATE CCA-X-1002 Rack Cabinet
قیمت از 636,620
قیمت تا 636,620
CANOVATE CPA-X-2002 VENTILATION & FAN UNITS
قیمت از 3,492,958
قیمت تا 3,492,958
canovate CCA-X-4003 Blanking Panels
قیمت از 211,831
قیمت تا 211,831
CANOVATE CCA-X-4004 BLANK PANELS
قیمت از 281,690
قیمت تا 281,690
قیمت Conovate WCS-X-095DA soho cabinet rack
قیمت از 2,840,000
قیمت تا 3,304,789
قیمت Canovate CPS-X-4260A rack
قیمت از 29,970,000
قیمت تا 34,815,775
IBC 14 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 5,700,000
IBC 42 Unit 100 Depth 80 Width Stand Rack
قیمت از 18,600,000
قیمت تا 18,600,000
IBC 32 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 8,800,000
IBC 22 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 8,300,000
قیمت تا 8,300,000
IBC 27 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
IBC 40 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 10,400,000
قیمت تا 10,400,000
IBC 8 Port PDU
قیمت از 750,000
قیمت تا 750,000
IBC 80 Depth Stand Rack Fixed Shelf
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
IBC 5 Unit 35 Depth wall Rack
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
IBC 47 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 17,600,000
قیمت تا 17,600,000
IBC 4 Unit Blank Panels
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
IBC 12x12 BALL Rack Fan
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
IBC 42 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 11,400,000
قیمت تا 11,400,000
IBC 9 Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
IBC 12x12 Rack Fan
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها