دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از کافه بازار دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از گوگل پلی

 


برندهای یو پی اس و متعلقات ups

لانگ Long فاران FARAN پی کی سی PKC سی اس بی CSB اگزیم پاور EXIMPOWER سونی SONY ای پی سی APC ای بی بی ABB فاراتل FARATEL تایگر Tiger آلجا ALJA پاورتک PowerTech نارادا Narada ولتامکس VoltaMax کلوراید chloride

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت ALJA AJ315 UPS
قیمت از 190,000,000
قیمت تا 209,000,000
قیمت ALJA AJ330 UPS
قیمت از 243,000,000
قیمت تا 261,000,000
قیمت ALJA LCD 1200S UPS
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,900,000
قیمت ALJA AJ320 UPS
قیمت از 215,500,000
قیمت تا 229,000,000
قیمت ALJA AJ230 UPS
قیمت از 208,000,000
قیمت تا 221,500,000
قیمت ALJA AJ220 UPS
قیمت از 168,000,000
قیمت تا 179,000,000
قیمت ALJA FR-3110L UPS
قیمت از 100,000,000
قیمت تا 112,500,000
ALJA FR-UK-3310 UPS
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 187,150,000
قیمت ALJA KR-6000S UPS
قیمت از 53,000,000
قیمت تا 59,700,000
قیمت ALJA KR-3000S UPS
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 27,200,000
قیمت ALJA KI-1000L UPS
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 10,200,000
قیمت ALJA FR-3130U UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 214,000,000
قیمت ALJA KR-RM 1000S UPS
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 14,400,000
قیمت ALJA  KI-5000L UPS
قیمت از 36,900,000
قیمت تا 39,000,000
قیمت ALJA  AJ3100 UPS
قیمت از 635,000,000
قیمت تا 644,500,000
قیمت ALJA  AJ210 UPS
قیمت از 118,000,000
قیمت تا 128,500,000
قیمت ALJA  FR-UK-3320 UPS
قیمت از 222,000,000
قیمت تا 236,500,000
قیمت ALJA  FR-UK-3110 UPS
قیمت از 102,000,000
قیمت تا 112,500,000
قیمت ALJA  FR-115S UPS
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 61,000,000
قیمت ALJA KR-3120 UPS
قیمت از 107,000,000
قیمت تا 119,000,000
ALJA KR-RM 2000S UPS
قیمت از 24,700,000
قیمت تا 26,900,000
قیمت ALJA KR-3120 UPS
قیمت از 110,000,000
قیمت تا 113,050,000
قیمت ALJA FR-UK-3115 UPS
قیمت از 130,000,000
قیمت تا 152,000,000
قیمت ALJA FR-115L UPS
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 100,000,000
قیمت ALJA FR-UK-3130 UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 261,000,000
قیمت ALJA AJ340 UPS
قیمت از 308,000,000
قیمت تا 332,000,000
قیمت ALJA KR-3115 UPS
قیمت از 97,000,000
قیمت تا 106,500,000
قیمت ALJA AJ215 UPS
قیمت از 141,000,000
قیمت تا 150,100,000
قیمت ALJA AJ310 UPS
قیمت از 187,000,000
قیمت تا 201,000,000
قیمت ALJA FR-3115L UPS
قیمت از 140,000,000
قیمت تا 152,000,000
قیمت ALJA FR-3130 UPS
قیمت از 197,000,000
قیمت تا 214,000,000
قیمت ALJA FR-3120 UPS
قیمت از 162,000,000
قیمت تا 175,000,000
قیمت ALJA FR-3110S UPS
قیمت از 100,000,000
قیمت تا 112,500,000
ALJA FR-115L UPS
قیمت از 42,000,000
قیمت تا 45,000,000
ALJA AJ3300 UPS
قیمت از 1,620,000,000
قیمت تا 1,640,000,000
ALJA FR-116L UPS
قیمت از 47,000,000
قیمت تا 49,000,000
ABB POWERVALUE 31-11 T 10–20 kVA Single-phase UPS for critical applications
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 2,000,000
قیمت ALJA DS310 UPS
قیمت از 9,800,000
قیمت تا 9,800,000
قیمت Faran Blazer LCD 600VA ups
قیمت از 3,440,000
قیمت تا 3,480,000
قیمت Faran Titan 1000VA External ups
قیمت از 12,800,000
قیمت تا 13,900,000
قبلی 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها