دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از کافه بازار دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از گوگل پلی

 


برندهای یو پی اس و متعلقات ups

پی کی سی PKC سی اس بی CSB پاورتک PowerTech ولتامکس VoltaMax نارادا Narada اگزیم پاور EXIMPOWER تایگر Tiger فاران FARAN فاراتل FARATEL سونی SONY ای بی بی ABB آلجا ALJA کلوراید chloride ای پی سی APC لانگ Long

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت ALJALCD 1000S UPS
قیمت از 5,900,000
قیمت تا 6,250,000
قیمت VoltaMax VTM-12v 7.5Ah ups
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
ALJA KI-3000L-72V UPS
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,762,000
قیمت ALJA KR-6000L UPS
قیمت از 43,100,000
قیمت تا 47,000,000
قیمت ALJA LCD 700L UPS
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,650,000
قیمت ALJA LCD 500S UPS
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,400,000
قیمت ALJA KR-1000L UPS
قیمت از 10,500,000
قیمت تا 12,600,000
قیمت ALJA LCD 1200L UPS
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,950,000
قیمت ALJA LCD 2000S UPS
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,230,000
قیمت ALJA KR-1110S UPS
قیمت از 67,000,000
قیمت تا 70,700,000
قیمت ALJA KR-2000L UPS
قیمت از 19,000,000
قیمت تا 20,900,000
قیمت ALJA LCD 700S UPS
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,250,000
قیمت ALJA KI-2000L UPS
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 16,500,000
قیمت ALJA KR-1110L UPS
قیمت از 55,500,000
قیمت تا 59,900,000
قیمت ALJA KR-1000S UPS
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 13,600,000
قیمت ALJA KI-3000S UPS
قیمت از 21,300,000
قیمت تا 22,550,000
قیمت ALJA KI-3000L-48V UPS
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 19,900,000
قیمت ALJA KI-3000S UPS
قیمت از 21,300,000
قیمت تا 22,550,000
قیمت ALJA KR-RM 3000S UPS
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 31,900,000
قیمت ALJA FR-UK-3120 UPS
قیمت از 163,000,000
قیمت تا 175,000,000
قیمت ALJA KR-3110L UPS
قیمت از 63,000,000
قیمت تا 68,000,000
قیمت ALJA AJ315 UPS
قیمت از 190,000,000
قیمت تا 209,000,000
قیمت ALJA AJ330 UPS
قیمت از 243,000,000
قیمت تا 261,000,000
قیمت ALJA LCD 1200S UPS
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,900,000
قیمت ALJA AJ320 UPS
قیمت از 215,500,000
قیمت تا 229,000,000
قیمت ALJA AJ230 UPS
قیمت از 208,000,000
قیمت تا 221,500,000
قیمت ALJA AJ220 UPS
قیمت از 168,000,000
قیمت تا 179,000,000
قیمت ALJA FR-3110L UPS
قیمت از 100,000,000
قیمت تا 112,500,000
ALJA FR-UK-3310 UPS
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 187,150,000
قیمت ALJA KR-6000S UPS
قیمت از 53,000,000
قیمت تا 59,700,000
قیمت ALJA KR-3000S UPS
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 27,200,000
قیمت ALJA KI-1000L UPS
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 10,200,000
قیمت ALJA FR-3130U UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 214,000,000
قیمت ALJA KR-RM 1000S UPS
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 14,400,000
قیمت ALJA  KI-5000L UPS
قیمت از 36,900,000
قیمت تا 39,000,000
قیمت ALJA  AJ3100 UPS
قیمت از 635,000,000
قیمت تا 644,500,000
قیمت ALJA  AJ210 UPS
قیمت از 118,000,000
قیمت تا 128,500,000
قیمت ALJA  FR-UK-3320 UPS
قیمت از 222,000,000
قیمت تا 236,500,000
قیمت ALJA  FR-UK-3110 UPS
قیمت از 102,000,000
قیمت تا 112,500,000
قیمت ALJA  FR-115S UPS
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 61,000,000
قبلی 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها