برندهای یو پی اس و متعلقات ups

اگزیم پاور EXIMPOWER نارادا Narada پی کی سی PKC سی اس بی CSB ولتامکس VoltaMax سونی SONY فاران FARAN آلجا ALJA کلوراید chloride ای بی بی ABB لانگ Long فاراتل FARATEL تایگر Tiger ای پی سی APC

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
ALJA FR-115L UPS
قیمت از 42,000,000
قیمت تا 45,000,000
ALJA FR-UK-3330 UPS
قیمت از 247,000,000
قیمت تا 251,275,000
قیمت ALJA LCD 1200L UPS
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,950,000
قیمت ALJA KR-1110L UPS
قیمت از 55,500,000
قیمت تا 59,900,000
قیمت ALJA FR-UK-3130 UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 261,000,000
Faran 12V-120AH UPS Battery
قیمت از 7,310,000
قیمت تا 7,350,000
ups faratel venus 1300
قیمت از 8,100,000
قیمت تا 8,100,000
قیمت ALJA LCD 1200S UPS
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,900,000
قیمت ALJA AJ310 UPS
قیمت از 187,000,000
قیمت تا 201,000,000
قیمت ALJA FR-3120 UPS
قیمت از 162,000,000
قیمت تا 175,000,000
قیمت ALJA KR-3000L UPS
قیمت از 22,000,000
قیمت تا 23,900,000
ALJAFR-116S UPS
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 62,600,000
ups faratel DSS 1500X-RT
قیمت از 24,445,000
قیمت تا 24,450,000
battery cabinet faratel SBC 96-8.5
قیمت از 10,410,000
قیمت تا 10,410,000
قیمت ALJA FR-3110L UPS
قیمت از 100,000,000
قیمت تا 112,500,000
قیمت ALJA FR-3115L UPS
قیمت از 140,000,000
قیمت تا 152,000,000
قیمت ALJA FR-3130 UPS
قیمت از 197,000,000
قیمت تا 214,000,000
EXIMPOWER Tornado 10kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 216,000,000
قیمت تا 216,000,000
ups faratel SFR 5000DT
قیمت از 71,940,000
قیمت تا 71,940,000
قیمت ALJA LCD 500S UPS
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,400,000
قیمت ALJA LCD 2000S UPS
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,230,000
قیمت ALJA KI-2000L UPS
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 16,500,000
قیمت ALJA KR-3000S UPS
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 27,200,000
قیمت ALJA AJ315 UPS
قیمت از 190,000,000
قیمت تا 209,000,000
قیمت ALJA KR-3115 UPS
قیمت از 97,000,000
قیمت تا 106,500,000
CSB GP 12400 UPS Battery
قیمت از 4,470,000
قیمت تا 4,470,000
ups faratel SDC 1500X-RT
قیمت از 26,950,000
قیمت تا 26,950,000
ups faratel SDC 6000X-RT
قیمت از 54,390,000
قیمت تا 54,390,000
battery cabinet faratel SBC 4840
قیمت از 21,740,000
قیمت تا 21,750,000
قیمت Faran Vigor RM 2000VA External ups
قیمت از 21,000,000
قیمت تا 21,000,000
قیمت ALJA AJ230 UPS
قیمت از 208,000,000
قیمت تا 221,500,000
قیمت ALJA AJ220 UPS
قیمت از 168,000,000
قیمت تا 179,000,000
قیمت ALJA KR-1110S UPS
قیمت از 67,000,000
قیمت تا 70,700,000
ALJA FR-116L UPS
قیمت از 47,000,000
قیمت تا 49,000,000
ALJA FR-UK-3310 UPS
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 187,150,000
ALJA KI-2000S UPS
قیمت از 16,000,000
قیمت تا 16,500,000
Narada 6-FM-100P UPS Battery
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,200,000
قیمت ALJA KI-1000L UPS
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 10,200,000
قیمت ALJA KR-RM 1000S UPS
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 14,400,000
قیمت ALJA KI-3000S UPS
قیمت از 21,300,000
قیمت تا 22,550,000
قبلی 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها