دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

اوریکو Orico سنز دیجیتال Sans Digital دی لینک D-Link کیونپ Qnap وسترن دیجیتال western digital

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Qnap TVS-463-4G NAS Storage
قیمت از 38,610,000
قیمت تا 45,830,000
Qnap TS-853U-RP NAS Storage
قیمت از 68,090,000
قیمت تا 75,100,000
Qnap TS-451Plus-2G NAS Storage
قیمت از 23,230,000
قیمت تا 25,300,000
Qnap TVS-871U-RP-i5-8G NAS Storage
قیمت از 117,630,000
قیمت تا 130,630,000
Qnap TS-1263U-RP-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 84,470,000
قیمت تا 93,670,000
Qnap TS-831X-8G NAS Storage
قیمت از 41,870,000
قیمت تا 41,870,000
Qnap TS-453Mini-2G NAS Storage
قیمت از 29,770,000
قیمت تا 29,770,000
Qnap TS-EC1680U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 181,241,000
قیمت تا 181,241,000
Qnap REXP-1220U-RP Rackmount NAS Storage
قیمت از 123,170,000
قیمت تا 140,771,000
Qnap TS-EC1280U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 160,588,000
قیمت تا 160,588,000
Qnap TDS-16489U-SB2 RackMount NAS Storage
قیمت از 454,746,000
قیمت تا 454,746,000
Qnap TDS-16489U-SA1 RackMount NAS Storage
قیمت از 346,370,000
قیمت تا 346,370,000
Qnap TS-870 Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-670 Pro NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
NAS Storage Qnap
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-420U NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
NAS Storage Qnap
قیمت از 000
قیمت تا 000
NAS Storage Qnap
قیمت از 000
قیمت تا 000
NAS Storage Qnap
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap HS-210 NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-212P NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-651-2G NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-112P NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
NAS Storage Qnap
قیمت از 000
قیمت تا 000
قبلی 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها