دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

دی لینک D-Link سنز دیجیتال Sans Digital اوریکو Orico وسترن دیجیتال western digital کیونپ Qnap

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Qnap TVS-863-8G NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TVS-863-4G NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TVS-663-8G NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TVS-663-4G NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-563-8G NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-563-2G NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-653A-4G NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-853U NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-231 NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-131 NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TX-800P NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
قبلی 4 3 2 1   

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها