برندهای صندوق فروشگاهی

ای کلاس Aclas استون Stone رادین Radin آر اس AURES پوزیفلکس Posiflex اکسیوم Axiom کاسیو CASIO پار اورسرو PAR Everserv دارا Dara فراسو FARASSOO هایسنس Hisense میوا Meva زوا zoa اسکار Oscar تایسون Tyson هاناسیس Hanasis نیکیتا Nikita تایسو TYSSO اوکی پوز OKPOS پارتنر Partner سنور Senor پوزبانک POSBank تارو Taro

قیمت صندوق فروشگاهی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
FARASSOO FPS-1010 POS
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Tysso zenis 3000 POS
قیمت از 000
قیمت تا 000
قبلی 2 1   

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها