برندهای صندوق فروشگاهی

دارا Dara میوا Meva اکسیوم Axiom پوزیفلکس Posiflex فراسو FARASSOO سنور Senor نیکیتا Nikita پار اورسرو PAR Everserv تارو Taro رادین Radin پارتنر Partner هایسنس Hisense تایسو TYSSO ای کلاس Aclas اوکی پوز OKPOS آر اس AURES تایسون Tyson پوزبانک POSBank کاسیو CASIO اسکار Oscar هاناسیس Hanasis استون Stone زوا zoa

قیمت صندوق فروشگاهی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت PARTNER SP810 POS
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 27,000,000
Tysso zenis 3000 POS
قیمت از 000
قیمت تا 000
قبلی 2 1   

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها