لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب

آیتایم iTiME زد کی تی ZKT پیشگامان Pishgaman جهان گستر پالیز افزار paliz afzar


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دستگاه حضورغیاب کارتی آیتایم M330 DTE 5,000,000 2 روز و 54ساعت و55 دقیقه و 4 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره پیشگامان KA1 500,000 2 روز و 54ساعت و55 دقیقه و 4 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی F699 9,800,000 4 روز و 30ساعت و28 دقیقه و 17 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اف 300 7,500,000 4 روز و 30ساعت و28 دقیقه و 17 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی وی اف 300 8,900,000 4 روز و 30ساعت و28 دقیقه و 17 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی ای فیس 702 12,500,000 4 روز و 30ساعت و28 دقیقه و 17 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX9 11,650,000 13 روز و 8ساعت و52 دقیقه و 50 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیزافزار TIMAX-TX2 9,500,000 13 روز و 8ساعت و52 دقیقه و 50 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار با کد ثابت PTR72 5,000,000 13 روز و 8ساعت و52 دقیقه و 51 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب جهان گستر V800C02F 10,400,000 13 روز و 8ساعت و52 دقیقه و 51 ثانیه قبل