لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب

جهان گستر زد کی تی ZKT سوپرما Suprema آیتایم iTiME پیشگامان Pishgaman آی بی IB پالیز افزار paliz afzar


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی F699 9,800,000 1 روز و 7ساعت و49 دقیقه و 41 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی وی اف 300 8,900,000 1 روز و 7ساعت و49 دقیقه و 41 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اف 300 7,500,000 1 روز و 7ساعت و49 دقیقه و 41 ثانیه قبل
اسکنر اثر انگشت آی بی Curve 2,950,000 2 روز و 40ساعت و24 دقیقه و 10 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX9 11,650,000 3 روز و 0ساعت و13 دقیقه و 12 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیزافزار TIMAX-TX2 9,500,000 3 روز و 0ساعت و13 دقیقه و 12 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار با کد ثابت PTR72 5,000,000 3 روز و 0ساعت و13 دقیقه و 12 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب جهان گستر V800C02F 10,400,000 3 روز و 0ساعت و13 دقیقه و 12 ثانیه قبل
اسکنر اثر انگشت سوپرما Biomini Combo 888,888 5 روز و 49ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
دستگاه حضورغیاب کارتی آیتایم M330 DTE 888,888 5 روز و 49ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره پیشگامان KA1 888,888 5 روز و 49ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل