لیست قیمت سوئیچ شبکه

زایکسل Zyxel ان جنیوس EnGenius تی پی لینک TP-Link اچ پی HP سیسکو CISCO لول وان Level One سالیتون Soliton میکروتک Microtek تندا Tenda میکروتیک Mikrotik آی پی کام IP-COM دل DELL تاینت Tainet برایت ویژن Brightvision دی لینک D-Link دیتاشین DataSheen کرنیکس Korenix لینک سیس Linksys ترندنت Trendnet


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
سوئیچ شبکه تی پی لینک 16 پورت TL-SF1016 1,100,000 1 روز و 7ساعت و9 دقیقه و 44 ثانیه قبل
سوئیچ 48 پورت سیسکو WS-C2960X-48TS-L 1,650,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-48FPD-L 85,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو WS-C2960S-48FPS-L 71,500,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو WS-C3560G-24TS-S 25,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3850-24T-E 115,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3850-24S-S 236,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3850-24XS-S 410,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو WS-C2960S-48TD-L 55,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 3750X 48T-S 115,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 375048TS-S 18,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 3750G 24TS-S1U 3,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3560X-24T-S 45,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-48TT-L 11,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 2960G 24TC-L 15,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-24TC-L 11,300,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X-24T-L 22,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750-24PS-S 18,500,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-24TD-L 47,500,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960 48TC-L 13,800,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960 24TT-L 7,800,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-24TS-L 27,500,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750V2-24PS-S 34,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-48TD-L 68,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X 24T-S 67,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3560G-24PS-S 35,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت 3750V2 48PS-S 45,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X-48T-L 103,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960CG-8TC-L 17,200,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960G-24TC-L 2,100,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-48PST-L 36,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3560G-48PS-S 49,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-24PS-L 41,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750-48PS-S 18,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750G-24TS-E1U 29,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوییچ سیسکو ws-c2960s-24ts-s 27,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت Used WS-C3750G-48PS-S 55,000,000 1 روز و 8ساعت و50 دقیقه و 38 ثانیه قبل
سن سوئیچ اچ پی 16 پورت SAN AM868B 14,000,000 1 روز و 8ساعت و2 دقیقه و 9 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X-12S-E 112,500,000 1 روز و 8ساعت و2 دقیقه و 9 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24TS-L 29,700,000 1 روز و 8ساعت و2 دقیقه و 9 ثانیه قبل

7 6 5 4 3 2 1   بعدی