لیست قیمت سوئیچ شبکه سیسکو CISCO

زایکسل Zyxel آی پی کام IP-COM لینک سیس Linksys تاینت Tainet ان جنیوس EnGenius سالیتون Soliton ترندنت Trendnet تی پی لینک TP-Link برایت ویژن Brightvision دل DELL کرنیکس Korenix لول وان Level One دیتاشین DataSheen سیسکو CISCO اچ پی HP تندا Tenda میکروتک Microtek میکروتیک Mikrotik دی لینک D-Link


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-48TT-L 11,000,000 1 روز و 16ساعت و54 دقیقه و 35 ثانیه قبل
ماژول سوئیچ شبکه سیسکو VS-S2T-10G 38,000,000 2 روز و 33ساعت و31 دقیقه و 24 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X-12S-E 112,500,000 2 روز و 37ساعت و8 دقیقه و 5 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 12 پورت 3750X 12S-S 106,000,000 2 روز و 37ساعت و8 دقیقه و 5 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24TS-L 29,700,000 2 روز و 37ساعت و8 دقیقه و 5 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24پورت WS-C2960 24PC-L 22,500,000 2 روز و 37ساعت و8 دقیقه و 5 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3850-24S-S 236,000,000 2 روز و 41ساعت و41 دقیقه و 59 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت WS-C2960-8TC-L 10,500,000 2 روز و 41ساعت و41 دقیقه و 59 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3850-24XS-S 410,000,000 2 روز و 41ساعت و41 دقیقه و 59 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SG110D-08 1,300,000 2 روز و 41ساعت و41 دقیقه و 59 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SG100-24 6,950,000 2 روز و 41ساعت و41 دقیقه و 59 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SF110D-08HP 4,500,000 2 روز و 41ساعت و41 دقیقه و 59 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF300-24PP 14,500,000 3 روز و 7ساعت و53 دقیقه و 30 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورتUsed WS-C3750-48PS-S 48Por 29,500,000 3 روز و 7ساعت و53 دقیقه و 30 ثانیه قبل
سوئیچ 48 پورت سیسکو WS-C2960X-48TS-L 1,650,000 3 روز و 7ساعت و53 دقیقه و 30 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS3560-24PS-E 24Port 44,250,000 3 روز و 7ساعت و53 دقیقه و 30 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو SF100D-08P-EU 3,500,000 3 روز و 7ساعت و53 دقیقه و 30 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF300-24 6,950,000 3 روز و 7ساعت و53 دقیقه و 30 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-24TD-L 47,500,000 3 روز و 7ساعت و53 دقیقه و 30 ثانیه قبل
سوئیچ 24 پورت سیسکو Cisco SF102-24 4,700,000 3 روز و 7ساعت و53 دقیقه و 30 ثانیه قبل
سوییچ سیسکو ws-c2960s-24ts-s 27,000,000 3 روز و 7ساعت و53 دقیقه و 30 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 16 پورت SF110-16 2,800,000 3 روز و 7ساعت و53 دقیقه و 31 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF110-24 3,400,000 3 روز و 7ساعت و53 دقیقه و 31 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960G 48TC-L 25,000,000 5 روز و 45ساعت و51 دقیقه و 33 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750G-24TS-E1U 29,000,000 5 روز و 45ساعت و51 دقیقه و 33 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو Cisco 2960 8TC-L 11,000,000 5 روز و 45ساعت و51 دقیقه و 33 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3560G-48PS-S 49,000,000 5 روز و 45ساعت و51 دقیقه و 33 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960 24TT-L 7,800,000 5 روز و 45ساعت و51 دقیقه و 33 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-48TS-S 31,500,000 5 روز و 45ساعت و51 دقیقه و 33 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750-24PS-S 18,500,000 5 روز و 45ساعت و51 دقیقه و 33 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 3750G 24TS-S1U 3,000,000 5 روز و 45ساعت و51 دقیقه و 33 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 2960G 24TC-L 15,000,000 5 روز و 45ساعت و51 دقیقه و 33 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750-48TS-S 23,000,000 5 روز و 45ساعت و51 دقیقه و 33 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750G-24T-S 10,000,000 6 روز و 16ساعت و16 دقیقه و 59 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو SF200E-48-EU 8,500,000 10 روز و 48ساعت و28 دقیقه و 42 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X-48PF-L 174,000,000 10 روز و 51ساعت و2 دقیقه و 59 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750-48PS-S 18,000,000 10 روز و 51ساعت و2 دقیقه و 59 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750-24TS-E 31,000,000 10 روز و 51ساعت و2 دقیقه و 59 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750V2-48TS-S 44,500,000 10 روز و 51ساعت و2 دقیقه و 59 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3560V2-24TS-S 21,800,000 10 روز و 51ساعت و2 دقیقه و 59 ثانیه قبل

4 3 2 1   بعدی