لیست قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی

وایز WIS دراگون ویو DragonWave زولتریکس Zoltrix تی پی لینک TP-Link تندا Tenda های گین HiGAIN 2ان 2N یوبیکویتی ubiquiti میکروتیک Mikrotik ان جنیوس EnGenius لیگوویو LigoWave آرک ARC دی لینک D-Link کنبوتونگ Kenbotong دلتالینک Deltalink


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
آنتن بی سیم دی لینک ANT24-0700 590,000 1 روز و 23ساعت و26 دقیقه و 4 ثانیه قبل
آنتن بی سیم دی لینک مدل ANT70-0800 4,158,000 1 روز و 23ساعت و26 دقیقه و 5 ثانیه قبل
آنتن بی سیم دی لینک مدل ANT70-1800 5,108,000 1 روز و 23ساعت و26 دقیقه و 5 ثانیه قبل
آنتن تقویتی درونی تی پی لینک TL-ANT2405CL 110,000 1 روز و 23ساعت و26 دقیقه و 5 ثانیه قبل
WIRELESS ANT5830B TP-LINK 1,990,000 1 روز و 23ساعت و26 دقیقه و 5 ثانیه قبل
آنتن بی سیم دی لینک مدل ANT24-0502 160,000 1 روز و 23ساعت و26 دقیقه و 5 ثانیه قبل
آنتن بی سیم دی لینک مدل ANT24-0802 610,000 1 روز و 23ساعت و26 دقیقه و 5 ثانیه قبل
آنتن بی سیم دی لینک مدل D-Link ANT24-0230 1,166,000 1 روز و 23ساعت و26 دقیقه و 5 ثانیه قبل
آنتن تندا Q2407 160,000 1 روز و 23ساعت و26 دقیقه و 5 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک NetBox 2,800,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 22 ثانیه قبل
دیش آنتن آرک DA5834SD1 DBI 500,000 2 روز و 39ساعت و11 دقیقه و 38 ثانیه قبل
رادیو مایکروویو دراگون ویو ایر پیر 500,000 2 روز و 39ساعت و11 دقیقه و 38 ثانیه قبل
آنتن تقویتی بیرونی تی پی لینک TL-ANT2409A 770,000 5 روز و 51ساعت و10 دقیقه و 30 ثانیه قبل
مبدل زوج سیم اینترکام 2 ان 2Wire 14,080,000 6 روز و 21ساعت و3 دقیقه و 44 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک RBSXT G-2HND 2,950,000 6 روز و 23ساعت و9 دقیقه و 56 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک RBSXT G-5HPnD-SAr2 2,700,000 6 روز و 23ساعت و9 دقیقه و 56 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک SEXTANT G 5HPnD 3,600,000 6 روز و 23ساعت و9 دقیقه و 56 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک RBGroove-52HPN 1,850,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
آنتن دیش DynaDish 5 میکروتیک 6,330,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک Metal 9HPn 3,100,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو نانوبیم یوبیکیوتی مدل M5-19 3,100,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو وایرلس یوبیکیوتی مدل PowerBeam 3,300,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو نانو بیم یوبیکیوتی مدل M5 M300 3,150,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک RB922UAGS-5HPACD 5,690,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو وایرلس یوبیکیوتیAirGrid 5G27 3,100,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو وایرلس یوبیکیوتیUniFi UAP-LR 3,300,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو نانوبم یوبیکیوتی مدل Nanobeam 3,200,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
ماژول رادیو وایرلس یو بی کیوتی مدل xr2 3,400,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
ماژول رادیو وایرلس یوبیکیوتی مدل XR71-A 3,300,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک GrooveA-52HPN 2,550,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک SXTG-5HPACD-SA 2,600,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک مدل 5-SHPN 3,150,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک RB912UAG-5HPnD-OUT 2,400,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو وایرلس یوبیکیوتی مدل Rocket M5 3,150,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو وایرلس یوبیکیوتی NanoStation Loco M5 2,250,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو وایرلس یوبیکیوتی NanoStation 5 2,950,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک RB912 UAG-5HPND-OUT 2,900,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک SXT HG5 3,130,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک RB922UAGS-5HPacT-NM 5,400,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک QRT2 5,050,000 6 روز و 27ساعت و4 دقیقه و 47 ثانیه قبل

3 2 1   بعدی