لیست قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی

میکروتیک Mikrotik ان جنیوس EnGenius یوبیکویتی ubiquiti آرک ARC تی پی لینک TP-Link متفرقه no name تندا Tenda های گین Hi GAIN لیگوویو LigoWave دی لینک D-Link وایز WIS دراگون ویو DragonWave کنبوتونگ Kenbotong زولتریکس Zoltrix 2ان 2N دلتالینک Deltalink


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
آنتن تندا Q2407 160,000 1 روز و 14ساعت و17 دقیقه و 38 ثانیه قبل
WIRELESS ANT5830B TP-LINK 1,990,000 1 روز و 14ساعت و17 دقیقه و 39 ثانیه قبل
آنتن تقویتی درونی تی پی لینک TL-ANT2405CL 110,000 1 روز و 14ساعت و17 دقیقه و 39 ثانیه قبل
آنتن بی سیم دی لینک ANT24-0502 155,000 1 روز و 14ساعت و17 دقیقه و 39 ثانیه قبل
آنتن بی سیم دی لینک ANT24-0700 585,000 1 روز و 14ساعت و17 دقیقه و 39 ثانیه قبل
آنتن تقويتي دی لينک ANT70-1800 5,108,000 1 روز و 14ساعت و17 دقیقه و 39 ثانیه قبل
آنتن بی سیم دی لینک ANT24-0802 605,000 1 روز و 14ساعت و17 دقیقه و 39 ثانیه قبل
آنتن بی سیم دی لینک ANT24-0230 1,166,000 1 روز و 14ساعت و17 دقیقه و 39 ثانیه قبل
آنتن تقویتی دی لینک ANT70-0800 4,158,000 1 روز و 14ساعت و17 دقیقه و 39 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک RBSXT-5HPND 2,400,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک RBGroove-52HPN 1,850,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک Sextant G-5HPND 3,700,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک Netmetal5 PB921UAGS-5HPACD 5,500,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
آنتن میکروتیک RBLHG-5nD 2,770,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک STX Lite5 AC 2,700,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک QRT5 6,150,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک Metal 9HPn 3,100,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک RB922UAGS-5HPacD-NM 5,800,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک STX-5HND 2,900,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPacD-SA 4,450,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک RBSXT-5HPnD 2,400,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک RB922UAGS-5HPACD 5,690,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک RB922UAGS-5HPacT-NM 5,400,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک RB921UAGS-5SHPacD-NM 5,450,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک NetBox 2,800,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک RBMetal5SHPn 3,150,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک RB912UAG-5HPnD-OUT 2,400,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک RB912 UAG-5HPND-OUT 2,900,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک SEXTANT G 5HPnD 3,600,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک RB921UAGS-5SHPacT-NM 5,300,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک SXT Lite5 1,850,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک SXT SA5 2,770,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک Netmetal 5-AC 5,400,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک GrooveA-52HPN 2,550,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-LR 2,550,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو وایرلس یوبیکویتی یونیفای UAP 2,900,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک SXTG-5HPACD-SA 2,600,000 1 روز و 14ساعت و25 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رادیو میکروتیک RBSXT G-2HND 2,950,000 1 روز و 19ساعت و26 دقیقه و 53 ثانیه قبل
آنتن دیش DynaDish 5 میکروتیک 6,330,000 1 روز و 19ساعت و26 دقیقه و 53 ثانیه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک STX LTE 5,090,000 1 روز و 19ساعت و26 دقیقه و 53 ثانیه قبل

4 3 2 1   بعدی