لیست قیمت تجهیزات پسیو شبکه | Passive

نکسوس Nexus گیگانت GIGANET یوکی نت YUKI-NET کنوویت Canovate نت پلاس NETPLUS فول FULL سانت SUNET تی پی لینک TP-Link بافو BAFO کواله نت Qualenet نگزنس Nexans دانوب Danub دیتاشین DataSheen سوپیتا Soupita اسمارت SMART اشنایدر Schneider دی اس ای DSE اکوئیپ equip امپ AMP تندا Tenda ترندنت Trendnet دی لینک D-Link سیسکو CISCO میکروتیک Mikrotik اینفیلینک Infilink اشنايدر دی جی لینک Schneider DIGILINK یونیکام Unicom لگراند Legrand ال اس LS باگ BUG اشنایدر اکتاسی Schneider Actassi


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
جک کیستون اشنایدر اکتاسی Cat6 شاتردار 180,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
پچ پنل 24 پورت اشنایدر اکتاسی آنلود 3,200,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
پچ پنل 24 پورت اشنایدر اکتاسی با کیستون های S-ONE 11,500,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
جک کیستون اشنایدر اکتاسی Cat6 شیلدار 220,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
پچ پنل 24 پورت اشنایدر اکتاسی VDIG118241BX0 14,500,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کیستون اشنایدر اکتاسی CAT5e 75,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
جک کیستون اشنایدر اکتاسی Cat6 180,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
پچ پنل 50 پورت تلفنی اشنایدر اکتاسی 7,450,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کیستون بدون ابزار S-ONE اشنایدر اکتاسی 220,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کیستون اشنایدر اکتاسی Cat 3 RJ11 52,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
پچ پنل 24 پورت اشنایدر اکتاسی ACTPPS24NSU 1,920,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
فیس پلیت یک پورت ال اس LS-FP-SU-1 44,800 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
پچ پنل 24 پورت ال اس LS-PP-24P-E-LWM 913,500 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کیستون SFTP CAT6 ال اس LS-MJ-SC6-WH-RIDC 204,500 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کیستون باکس ال اس LS-SMB-1port 64,600 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
پچ پنل فیبر نوری ال اس LS-FDF-LC-MM-C-048-DP 6,688,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کیستون UTP CAT6A ال اس MJ-UC6A-WH-ERI 225,750 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
پچ پنل 24 پورت ال اس LS-PPP-UC-24P-E4-WM-C 1,821,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
نگهدارنده فلزی کابل اشنایدر اکتاسی 300,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
پچ پنل 24 پورت ال اس APP-UC-24P-E4-WM-C 1,821,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کیستون SFTP CAT6A ال اس LS-MJ-SC6A-ERI 347,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کیستون UTP CAT6 ال اس LS-MJ-UC6-WH-ERI 120,000 0ساعت و9 دقیقه و 13 ثانیه قبل
پچ پنل کواله نت 24 پورت Q-PP6-24B 7,800,000 6ساعت و44 دقیقه و 23 ثانیه قبل
پچ پنل 24 پورت دی لینک NPP-5E1BLK241 1,203,000 1 روز و 11ساعت و43 دقیقه و 22 ثانیه قبل
پچ پنل 24 پورت دی لینک NPP-C61BLK241 1,569,000 1 روز و 11ساعت و43 دقیقه و 22 ثانیه قبل
مدیا کانورتور فیبر نوری تی پی لینک MC100CM 1,158,000 2 روز و 38ساعت و0 دقیقه و 8 ثانیه قبل
مدیا کانورتور فیبر نوری تی پی لینک MC210CS 1,650,000 2 روز و 38ساعت و0 دقیقه و 9 ثانیه قبل
مدیا کانورتور فیبر نوری تی پی لینک MC200CM 1,700,000 2 روز و 38ساعت و0 دقیقه و 9 ثانیه قبل
مدیا کانورتور فیبر نوری تی پی لینک MC110CS 1,200,000 2 روز و 38ساعت و0 دقیقه و 9 ثانیه قبل
کیستون کت فایو به همراه باکس بافو 10,000 2 روز و 40ساعت و35 دقیقه و 49 ثانیه قبل
کیستون کت سیکس به همراه باکس بافو 10,000 2 روز و 40ساعت و35 دقیقه و 49 ثانیه قبل
پچ پنل 24 پورت بافو Cat6 UTP 10,000 2 روز و 40ساعت و35 دقیقه و 49 ثانیه قبل
براکت سوئیچ سیسکو 250,000 2 روز و 41ساعت و23 دقیقه و 55 ثانیه قبل
کیستون Cat6 بدون شیلد باگ 40,600 2 روز و 41ساعت و13 دقیقه و 57 ثانیه قبل
کیستون Cat6 بدون شیلد باکس سرفیس دو پورت باگ 53,600 2 روز و 41ساعت و13 دقیقه و 57 ثانیه قبل
پریز تلفن باریک یک ماژول لگراند 078730 68,500 2 روز و 41ساعت و13 دقیقه و 57 ثانیه قبل
ماژول کیستون روکار نگزنس N521.661 450,500 2 روز و 41ساعت و13 دقیقه و 57 ثانیه قبل
نگهدارنده کابل 2 قلابه امپ 995130-1 120,000 2 روز و 41ساعت و13 دقیقه و 57 ثانیه قبل
کیستون نگزنس بدون شیلد Cat6 N420.660 50,000 2 روز و 41ساعت و13 دقیقه و 57 ثانیه قبل
کیستون Cat5e شیلد دار باگ 53,600 2 روز و 41ساعت و13 دقیقه و 57 ثانیه قبل

9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی