لیست قیمت یو پی اس و متعلقات ups

پی کی سی PKC سی اس بی CSB پاورتک PowerTech ولتامکس VoltaMax نارادا Narada اگزیم پاور EXIMPOWER تایگر Tiger فاران FARAN فاراتل FARATEL سونی SONY ای بی بی ABB آلجا ALJA کلوراید chloride ای پی سی APC لانگ Long


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
باطری یو پی اس تایگر سری FM آمپر 7.2 500,000 1 روز و 5ساعت و18 دقیقه و 15 ثانیه قبل
باطری یو پی اس لانگ WP7.2-12 500,000 1 روز و 5ساعت و18 دقیقه و 15 ثانیه قبل
یو پی اس آلجا DS310 9,800,000 1 روز و 9ساعت و37 دقیقه و 4 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 3000VA Internal 28,000,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 1.1 تک فاز به تک فاز 10KVA 70,000,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-28AH 2,190,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 6000VA External 42,500,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 10KVA Internal 84,500,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 10KVA External 72,700,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل CADILLAC 10000KX3 99,570,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-120AH 7,310,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-17AH 1,120,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 2KVA 18,100,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
ترانس اتوماتیک فاراتل digipower 3,815,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل CADILLAC 10000K1 94,830,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-100AH 6,110,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 2000X-RT 34,140,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل ونوس 1300 8,100,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 3000X-RT 39,480,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 240-40 104,040,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 2000VA 9,660,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل DSS 3000X-RT 33,850,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-200AH 11,880,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-9AH 640,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 240-26 74,600,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SFR 5000DT 71,940,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 1500X-RT 26,950,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 240-8.5 23,430,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل DSS 2000X-RT 28,700,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 1000VA 6,150,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 3000VA 12,200,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 3KVA 19,900,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 4826 15,915,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 96-26 32,100,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 96-40 43,540,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 6000X-RT 54,390,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 4840 21,740,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 4817 10,410,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 6KVA 38,800,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Vigor RM 1000VA Internal 15,000,000 1 روز و 10ساعت و31 دقیقه و 44 ثانیه قبل

6 5 4 3 2 1   بعدی