لیست قیمت یو پی اس و متعلقات ups

اگزیم پاور EXIMPOWER نارادا Narada پی کی سی PKC سی اس بی CSB ولتامکس VoltaMax سونی SONY فاران FARAN آلجا ALJA کلوراید chloride ای بی بی ABB لانگ Long فاراتل FARATEL تایگر Tiger ای پی سی APC


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
یو پی اس آلجا DS310 9,800,000 1ساعت و4 دقیقه و 33 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-42AH 3,000,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-70AH 3,990,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-9AH 640,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-12AH 930,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-100AH 6,110,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 6000VA External 42,500,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 10KVA Internal 84,500,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 10KVA External 72,700,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Blazer LCD 600VA 3,440,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Blazer LCD 1200VA External 6,150,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 1000VA Internal 14,700,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 6KVA 38,800,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 1000VA External 12,800,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران بلیزر 800VA 3,790,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 1000VA 6,150,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 2000VA 9,660,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 3000VA 12,200,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 2KVA 18,100,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 3KVA 19,900,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-17AH 1,120,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-28AH 2,190,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-40AH 2,870,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 3000VA Internal 28,000,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 3000VA External 21,500,000 1ساعت و43 دقیقه و 10 ثانیه قبل
باطری یو پی اس تایگر سری FM آمپر 7.2 500,000 1ساعت و51 دقیقه و 52 ثانیه قبل
باطری یو پی اس لانگ WP7.2-12 500,000 1ساعت و51 دقیقه و 52 ثانیه قبل
یو پی اس پی کی سی Conceptpower 10–250 kVA 5,000,000 1 روز و 17ساعت و28 دقیقه و 39 ثانیه قبل
یو پی اس کلوراید 80-NET 60-500kW 5,000,000 1 روز و 17ساعت و28 دقیقه و 39 ثانیه قبل
یو پی اس ای پی سی smart-UPS SURT48XLBP 1,760,000 1 روز و 20ساعت و54 دقیقه و 34 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Vigor RM 1000VA Internal 15,000,000 1 روز و 21ساعت و16 دقیقه و 57 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 3.1 سه فاز به تک فاز 10KVA 8,400,000 1 روز و 21ساعت و16 دقیقه و 57 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-200AH 11,880,000 1 روز و 21ساعت و16 دقیقه و 57 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 2000X-RT 34,140,000 1 روز و 21ساعت و16 دقیقه و 57 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 3000X-RT 39,480,000 1 روز و 21ساعت و16 دقیقه و 57 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 4826 15,915,000 1 روز و 21ساعت و16 دقیقه و 57 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 96-40 43,540,000 1 روز و 21ساعت و16 دقیقه و 57 ثانیه قبل
یو پی اس آلجا KR-3120 107,000,000 1 روز و 21ساعت و16 دقیقه و 57 ثانیه قبل
یو پی اس آلجا KR-RM 1000L 12,500,000 1 روز و 21ساعت و16 دقیقه و 57 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل DSS 2000X-RT 28,700,000 1 روز و 21ساعت و16 دقیقه و 57 ثانیه قبل

6 5 4 3 2 1   بعدی