لیست قیمت نانو پی سی NanoPC

فاکسکان FOXCONN


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
نانو پی سی فاکسکان nT-A3800 10,000 3 روز و 15ساعت و11 دقیقه و 38 ثانیه قبل
نانو پی سی فاکسکان AT-7330 10,000 3 روز و 15ساعت و11 دقیقه و 38 ثانیه قبل
نانو پی سی فاکسکان nT-i2847 10,000 3 روز و 15ساعت و11 دقیقه و 38 ثانیه قبل
نانو پی سی فاکسکان AT-9700 10,000 3 روز و 15ساعت و11 دقیقه و 38 ثانیه قبل
نانو پیسی فاکسکان NT-IBT18 10,000 3 روز و 15ساعت و11 دقیقه و 38 ثانیه قبل
نانو پیسی فاکسکان NT-IBT29 10,000 3 روز و 15ساعت و11 دقیقه و 38 ثانیه قبل
نانو پیسی فاکسکان NT-IBR31 10,000 3 روز و 15ساعت و11 دقیقه و 38 ثانیه قبل
نانو پی سی فاکسکان NT-IBR37 10,000 3 روز و 15ساعت و11 دقیقه و 38 ثانیه قبل
نانو پی سیFoxconn AT-7530 10,000 3 روز و 15ساعت و11 دقیقه و 38 ثانیه قبل
نانو پی سی فاکسکان AT-7700 10,000 3 روز و 15ساعت و11 دقیقه و 38 ثانیه قبل