لیست قیمت هارد سرور

اچ پی HP سیگیت seagate


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
هارد سرور سیگیت ES.3 ST1000NM0023-1TB 2,000,000 1 روز و 8ساعت و29 دقیقه و 21 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST1000VX001-1TB 2,250,000 1 روز و 16ساعت و56 دقیقه و 44 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ES.3 ST4000NM0023-4TB 8,000,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1.2TB 6G SAS 10K 697574-B21 12,000,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K 781518-B21 13,700,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 300GB 6G SAS 15K 652611-B21 5,000,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد سرور اس اس دی اچ پی 600GB 6G 739898-B21 5,650,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت کانستلیشن ES.3 ST2000NM0033-2TB 5,500,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت ES.3 ST4000NM0033-4TB 7,650,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت کانستلیشن ES.3 ST1000NM0033-1T 3,500,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 300GB 6G SAS 10K 652564-B21 3,900,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 900GB 6G SAS 10K 7,800,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی اسکازی 300GB U320 15K 411089-B22 4,000,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی اسکازی 300GB U320 10K 350964-B22 4,200,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST4000VX000-4TB 5,400,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ST6000NM0024-6TB 11,700,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 14 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 900GB 12G SAS 10K J9F47A 12,000,000 3 روز و 0ساعت و19 دقیقه و 6 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST8000VX0002-8TB 13,900,000 10 روز و 47ساعت و4 دقیقه و 36 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST3000VX006-3TB 4,300,000 10 روز و 47ساعت و4 دقیقه و 36 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت کانستلیشن ES.3 ST3000NM0033-3T 6,500,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 600GB 6G SAS 10K 7,450,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ST32000645SS-2TB 6,000,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ST3000NM0023-2TB 6,800,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 300GB 3G SAS 15K 4,300,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پي 300gb 10k DL380 G8 3,500,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 300GB 12G 737261-B21 4,000,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی AP860A 600GB 6G SAS 15K 12,000,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت اینترپرایز کپسیتی V.4-5TB 7,500,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت اینترپرایز کپسیتی V.4-6TB 11,700,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K J9F48A 180,000,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 146GB 6G SAS 15K 652605-B21 6,450,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 146GB 15K 3.5In 6,800,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 146GB 6G SAS 10K 3,150,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پي 500GB 7.2k DL380 G8 8,450,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 13 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 1TB 6G SAS 7.2K 652749-B21 8,650,000 12 روز و 42ساعت و12 دقیقه و 54 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 3TB 6G SAS 652766-B21 11,000,000 12 روز و 42ساعت و12 دقیقه و 54 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1TB 6G SAS 7.2K 652753-B21 8,700,000 12 روز و 42ساعت و12 دقیقه و 54 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 36GB U320 SCSI 15K 1,000,000 12 روز و 43ساعت و55 دقیقه و 46 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 72GB 3G SAS 10K 384842-B21 2,400,000 12 روز و 43ساعت و55 دقیقه و 46 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 2TB 6G SAS 7.2K 652757-B21 8,000,000 12 روز و 43ساعت و55 دقیقه و 46 ثانیه قبل

2 1   بعدی