لیست قیمت هارد سرور

سیگیت seagate اچ پی HP


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
هارد سرور سیگیت ES.3 ST1000NM0023-1TB 2,000,000 0ساعت و11 دقیقه و 9 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ST6000NM0024-6TB 11,700,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت کانستلیشن ES.3-2TB 5,500,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی اسکازی 300GB U320 15K 411089-B22 4,000,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی اسکازی 300GB U320 10K 350964-B22 4,200,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد سرور اس اس دی اچ پی 600GB 6G 739898-B21 5,650,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1.2TB 6G SAS 10K 697574-B21 12,000,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 900GB 6G SAS 10K 7,800,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت کانستلیشن ES.3 ST1000NM0033-1T 3,500,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت ES.3 ST4000NM0033-4TB 7,650,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ES.3 ST4000NM0023-4TB 8,000,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST4000VX000-4TB 5,400,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 300GB 6G SAS 10K 652564-B21 3,900,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 300GB 6G SAS 15K 652611-B21 5,000,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K 781518-B21 13,700,000 0ساعت و14 دقیقه و 2 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K J9F48A 180,000,000 1ساعت و19 دقیقه و 29 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پي 300gb 10k DL380 G8 3,500,000 1ساعت و19 دقیقه و 29 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 1TB 6G SAS 7.2K 652749-B21 8,650,000 1ساعت و19 دقیقه و 29 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 146GB 6G SAS 15K 652605-B21 6,450,000 1ساعت و19 دقیقه و 29 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 600GB 6G SAS 10K 7,450,000 1ساعت و19 دقیقه و 29 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 3TB 6G SAS 652766-B21 11,000,000 1ساعت و19 دقیقه و 29 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 300GB 3G SAS 15K 4,300,000 1ساعت و19 دقیقه و 29 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پي 500GB 7.2k DL380 G8 8,450,000 1ساعت و19 دقیقه و 29 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 146GB 15K 3.5In 6,800,000 1ساعت و19 دقیقه و 29 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 300GB 12G 737261-B21 4,000,000 1ساعت و19 دقیقه و 29 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1TB 6G SAS 7.2K 652753-B21 8,700,000 1ساعت و19 دقیقه و 29 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت اینترپرایز کپسیتی V.4-6TB 11,700,000 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت کانستلیشن ES.3 ST3000NM0033-3T 6,500,000 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST2000NM0024-2TB 6,300,000 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST6000NM0034-6TB 12,400,000 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST6000VX0001-6TB 8,250,000 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 600GB ST3600057SS 9,000,000 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST4000NM0024-4TB 7,900,000 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST4000NM0034-4TB 8,800,000 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST8000NM0075-8TB 18,500,000 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST8000NM0055-8TB 16,700,000 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST2000NM0034-2TB 7,000,000 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ES.3 ST2000NM0023-2TB 5,761,800 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1TB WD1003FBYX 5,000,000 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST8000VX0002-8TB 13,900,000 1ساعت و36 دقیقه و 48 ثانیه قبل

2 1   بعدی