لیست قیمت محصولات گارانتی داده پرداز رایانه متین

هارد اکسترنال | HDD External
ای دیتا Adata
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)ضمانتمدت
هارد اکسترنال آی دیتا DashDrive Durable HD710 - 1T 1277 روز و 2 ساعت و 7 دقیقه قبل 268,900 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارددیسک اکسترنال ای دیتا Dashdrive HV620-1TB 1277 روز و 2 ساعت و 7 دقیقه قبل 253,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه

سیلیکون پاور silicon power
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)ضمانتمدت
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A80 1TB 929 روز و 4 ساعت و 40 دقیقه قبل 4,150,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور A80 2TB 929 روز و 4 ساعت و 40 دقیقه قبل 6,200,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور SP Armor A60 1TB 929 روز و 4 ساعت و 40 دقیقه قبل 4,150,000 داده پرداز رایانه متین24 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور SP Armor A60 2TB 929 روز و 4 ساعت و 40 دقیقه قبل 6,200,000 داده پرداز رایانه متین24 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A65 1TB 929 روز و 4 ساعت و 40 دقیقه قبل 4,050,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A65 2TB 929 روز و 4 ساعت و 40 دقیقه قبل 6,050,000 داده پرداز رایانه متین24 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Stream S03 1TB 929 روز و 4 ساعت و 40 دقیقه قبل 248,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A80 2TB 929 روز و 4 ساعت و 40 دقیقه قبل 6,200,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور آرمور A85 1TB 929 روز و 4 ساعت و 40 دقیقه قبل 4,190,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور آرمور A85 2TB 929 روز و 4 ساعت و 40 دقیقه قبل 6,290,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A65M 1TB 1129 روز و 1 ساعت و 18 دقیقه قبل 275,000 داده پرداز رایانه متین24 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور A80 2TB 1129 روز و 1 ساعت و 18 دقیقه قبل 449,000 داده پرداز رایانه متین24 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Diamond D03 1TB 1277 روز و 2 ساعت و 7 دقیقه قبل 269,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A85M 1TB 1277 روز و 2 ساعت و 7 دقیقه قبل 279,900 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Stream S03 1TB 1277 روز و 2 ساعت و 7 دقیقه قبل 259,900 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور SP Diamond D06 1TB 1277 روز و 2 ساعت و 7 دقیقه قبل 258,900 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور آرمور A85 1TB 1277 روز و 2 ساعت و 7 دقیقه قبل 279,900 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A80 2TB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 411,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A15 1TB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 250,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد دیسک اکسترنال سیلیکون پاور 1TB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 221,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A30 1TB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 237,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Stream S03 1TB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 218,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A15 2TB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 410,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A65 2TB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 399,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A65 1TB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 250,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور SP Armor A60 1TB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 237,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور SP Armor A60 2TB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 392,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Diamond D03 1TB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 217,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A30 2TB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 378,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A80 1TB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 254,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه

فلش مموری | Flash Memory
اپیسر apacer
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)ضمانتمدت
فلش مموري USB اپيسر AH111-16GB 1276 روز و 22 ساعت و 40 دقیقه قبل 1,450,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموري USB اپيسر AH111-8GB 1276 روز و 22 ساعت و 43 دقیقه قبل 1,900,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری اپیسر AH175-32GB 1276 روز و 22 ساعت و 45 دقیقه قبل 2,250,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری اپیسر AH175-16GB 1276 روز و 22 ساعت و 45 دقیقه قبل 290,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری USB اپيسر AH112 -16GB 1276 روز و 23 ساعت و 9 دقیقه قبل 360,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری USB اپیسر AH112 - 8GB 1276 روز و 23 ساعت و 9 دقیقه قبل 150,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری اپیسر AH322 USB2.0 8GB 1277 روز و 3 ساعت و 46 دقیقه قبل 410,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری اپیسر AH322 USB2.0 16GB 1277 روز و 3 ساعت و 52 دقیقه قبل 330,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری اپیسر AH322 USB2.0 32GB 1277 روز و 3 ساعت و 52 دقیقه قبل 440,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه

پی کیو آی Pqi
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)ضمانتمدت
فلش مموری پی کیو آی 16 گیگابایت U849 1277 روز و 24 دقیقه قبل 400,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری پی کیو آی 32 گیگابایت U849L 1277 روز و 26 دقیقه قبل 335,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری پی کیو آی 16 گیگابایت U601L 1277 روز و 2 ساعت و 37 دقیقه قبل 400,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری پی کیو آی 32 گیگابایت iConnect Mini 1277 روز و 3 ساعت و 20 دقیقه قبل 2,900,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری پی کیو آی 64 گیگابایت iConnect Mini 1277 روز و 3 ساعت و 31 دقیقه قبل 3,900,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه

سیلیکون پاور silicon power
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)ضمانتمدت
فلش مموری سیلیکون پاور تاچ T01-16GB 1276 روز و 22 ساعت و 55 دقیقه قبل 450,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری سیلیکون پاور تاچ T01-8GB 1276 روز و 23 ساعت و 5 دقیقه قبل 390,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری سیلیکون پاور تاچ T07 8GB 1276 روز و 23 ساعت و 10 دقیقه قبل 390,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری سیلیکون پاور فیرما F80-64GB 1276 روز و 23 ساعت و 17 دقیقه قبل 570,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری سیلیکون پاور فیرما F80-32GB 1276 روز و 23 ساعت و 17 دقیقه قبل 320,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری سیلیکون پاور Frima F80-8GB 1276 روز و 23 ساعت و 18 دقیقه قبل 440,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری سیلیکون پاور T50-16GB 1276 روز و 23 ساعت و 22 دقیقه قبل 490,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری سیلیکون پاور 16 گیگابایت Touch T30 USB2 1276 روز و 23 ساعت و 24 دقیقه قبل 470,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری سیلیکون پاور آلتيما II i-Series 32GB 1277 روز و 6 دقیقه قبل 590,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری سیلیکون پاور آلتيما II i-Series 16GB 1277 روز و 25 دقیقه قبل 400,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری سیلیکون پاور تاچ 32 گیگابایت T01 1277 روز و 3 ساعت و 20 دقیقه قبل 700,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه

کداک Kodak
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)ضمانتمدت
فلش مموری کداک 16 گیگابایت K202 1277 روز و 420,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری کداک 8 گیگابایت K202 1277 روز و 7 دقیقه قبل 350,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه

امتک EMTEC
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)ضمانتمدت
فلش مموری امتک 32 گیگابایت S220 OTG 1277 روز و 4 ساعت و 43 دقیقه قبل 790,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری امتک 8 گیگابایت HB104 yogi bear USB2 1277 روز و 6 ساعت و 15 دقیقه قبل 490,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری امتک سری jerry 16GB 1277 روز و 6 ساعت و 17 دقیقه قبل 490,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری امتک HB102 tom 16GB USB2 1277 روز و 6 ساعت و 20 دقیقه قبل 490,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری امتک 8 گیگابایت HB105 boo boo USB2 1277 روز و 6 ساعت و 34 دقیقه قبل 360,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه
فلش مموری امتک AS102 Astvix 8GB USB2 1277 روز و 6 ساعت و 37 دقیقه قبل 360,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه

انرجایزر Energizer
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)ضمانتمدت
فلش مموری انرجایزر 32 گیگابایت Dual USB OTG 1277 روز و 4 ساعت و 17 دقیقه قبل 790,000 داده پرداز رایانه متین999 ماه

تلویزیون
سامسونگ SAMSUNG
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)ضمانتمدت
تلویزیون پلاسما 43اینچ سامسونگ 43H4850 1129 روز و 1 ساعت و 18 دقیقه قبل 2,470,000 داده پرداز رایانه متین360 ماه

هارد دیسک SSD | HDD
سیلیکون پاور silicon power
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)ضمانتمدت
هارد اس اس دی سیلیکون پاور 240GB 929 روز و 4 ساعت و 40 دقیقه قبل 4,200,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اس اس دی سیلیکون پاور ولکس V60-60GB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 142,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
هارد اس اس دی سیلیکون پاور ولکس V80 240GB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 384,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه
حافظه اس اس دی سیلیکون پاور V80 480GB 1769 روز و 52 دقیقه قبل 718,000 داده پرداز رایانه متین36 ماه