قیمت هارد دیسک HDD | قیمت هارد اس اس دی SSD ای دیتا Adata

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Adata SU800 128GB SSD

قیمت از: 420,000

قیمت تا: 700,000

ADATA Premier SP600 256GB Internal SSD Hard

قیمت از: 5,430,000

قیمت تا: 5,430,000

ADATA Premier SP600 Internal SSD Hard-512GB

قیمت از: 780,000

قیمت تا: 780,000

Adata Premier SP550 240GB SSD Hard

قیمت از: 373,000

قیمت تا: 373,000

Adata Premier SP580 120GB SSD Hard

قیمت از: 239,000

قیمت تا: 239,000

Adata SU800 256GB SSD Hard

قیمت از: 6,120,000

قیمت تا: 6,120,000

Adata XPG SX930 240GB SSD

قیمت از: 530,000

قیمت تا: 530,000

قیمت Adata Premier Pro SP600 64GB Internal SSD Drive
قیمت Adata Premier Pro SP600 64GB Internal SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Adata Premier Pro SP900-64GB Internal SSD Drive
قیمت Adata Premier Pro SP900-64GB Internal SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA Premier SP600 Internal SSD Hard-128GB

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Premier Pro SP900 SSD Hard-256GB

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Adata XPG SX900-128GB Internal SSD Drive
قیمت Adata XPG SX900-128GB Internal SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Adata XPG SX900-256GB Internal SSD Drive
قیمت Adata XPG SX900-256GB Internal SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Premier Pro SP920 256GB Internal SSD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Adata XPG SX900-512GB Internal SSD Drive
قیمت Adata XPG SX900-512GB Internal SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Adata Premier SP550 120GB SSD Hard

قیمت از:

قیمت تا:

Adata SX930 480G Internal SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Premier Pro SP310 mSATA 64G SSD Hard

قیمت از:

قیمت تا:

Adata SP900 M2 Internal SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Premier SP610-128GB SSD

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Premier Pro SP920 128GB Internal SSD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Adata Premier Pro SP900 Internal SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Adata Premier Pro Sx600 Internal SSD Drive
قیمت Adata Premier Pro Sx600 Internal SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Premier SP580 240GB SSD Hard

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Premier SP550 960GB SSD

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Ultimate SU800 1TB SATA3 SSD

قیمت از:

قیمت تا:

Adata SD600 512GB SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Adata SC660H 512GB SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Adata SC660 480GB SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Adata SX8000NP-512GM-C 512GB SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Adata SC660 240GB SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Adata SX7000 M.2 2280 1TB SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Adata SX9000 1TB Internal SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Adata SU700 480GB SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Adata SU700 960GB SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Adata SD700 512GB SSD Drive

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101