ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت کارت گرافیک | VGA ایی وی جی ای Evga

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

EVGA GeForce GTX 1080 FTW 8GB GAMING ACX 3.0 GRAPHIC CARD
EVGA GeForce GTX 1080 FTW 8GB GAMING ACX 3.0 GRAPHIC CARD

قیمت از: 3,200,000

قیمت تا: 3,200,000

EVGA GeForce GTX 1080 CLASSIFIED GAMING ACX 3.0 GRAPHIC CARD
EVGA GeForce GTX 1080 CLASSIFIED GAMING ACX 3.0 GRAPHIC CARD

قیمت از: 2,900,000

قیمت تا: 3,200,000

EVGA GeForce GTX 1050 Ti SSC GAMING ACX 3.0 GRAPHIC CARD
EVGA GeForce GTX 1050 Ti SSC GAMING ACX 3.0 GRAPHIC CARD

قیمت از: 870,000

قیمت تا: 919,000

EVGA GeForce GTX 1050 SC GAMING GRAPHIC CARD

قیمت از: 620,000

قیمت تا: 8,500,000

EVGA GeForce GTX 1060 3GB SC GAMING GRAPHIC CARD

قیمت از: 1,160,000

قیمت تا: 1,160,000

EVGA GeForce GTX 1060 SSC GAMING ACX 3.0 6G GRAPHIC CARD
EVGA GeForce GTX 1060 SSC GAMING ACX 3.0 6G GRAPHIC CARD

قیمت از: 1,380,000

قیمت تا: 1,380,000

EVGA GeForce GTX 1060 FTW GAMING ACX 3.0 GRAPHIC CARD
EVGA GeForce GTX 1060 FTW GAMING ACX 3.0 GRAPHIC CARD

قیمت از: 1,550,000

قیمت تا: 1,550,000

EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING ACX 3.0 GRAPHIC CARD

قیمت از: 2,450,000

قیمت تا: 2,450,000

EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 GRAPHIC CARD
EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 GRAPHIC CARD

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,200,000

EVGA GeForce GTX 1070 8G SC GAMING ACX 3.0 GRAPHIC CARD
EVGA GeForce GTX 1070 8G SC GAMING ACX 3.0 GRAPHIC CARD

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,200,000

EVGA GeForce GTX 1080 FTW HYBRID GAMING GRAPHIC CARD
EVGA GeForce GTX 1080 FTW HYBRID GAMING GRAPHIC CARD

قیمت از: 3,100,000

قیمت تا: 3,100,000

EVGA GTX 950 SC 2G DDR5 GRAPHIC CARD
EVGA GTX 950 SC 2G DDR5 GRAPHIC CARD

قیمت از: 600,000

قیمت تا: 600,000

EVGA GeForce GTX 960 4GB SC DDR5 GAMING Graphic Card
EVGA GeForce GTX 960 4GB SC DDR5 GAMING Graphic Card

قیمت از:

قیمت تا:

EVGA GeForce GTX 970 SC 4G DDR5 GAMING ACX 2.0
EVGA GeForce GTX 970 SC 4G DDR5 GAMING ACX 2.0

قیمت از:

قیمت تا:

EVGA GTX 980TI CLASSIFIED 6G DDR5 Graphic Card
EVGA GTX 980TI CLASSIFIED 6G DDR5 Graphic Card

قیمت از:

قیمت تا:

EVGA GeForce GTX 950 FTW GAMING ACX 2.0 GRAPHIC  CARD
EVGA GeForce GTX 950 FTW GAMING ACX 2.0 GRAPHIC CARD

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101