ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت رم کامپیوتر | RAM گیل Geil

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Geil Dragon 4GB DDR3 1600 Single C11 Gaming Desktop RAM
Geil Dragon 4GB DDR3 1600 Single C11 Gaming Desktop RAM

قیمت از: 150,000

قیمت تا: 150,000

Geil Evo Veloce 4GB DDR3 1600 Single C9 Gaming Desktop RAM
Geil Evo Veloce 4GB DDR3 1600 Single C9 Gaming Desktop RAM

قیمت از: 150,000

قیمت تا: 150,000

GEIL 4GB DDR3 1600 Single C11 Desktop RAM

قیمت از: 145,000

قیمت تا: 150,000

Geil 2GB  DDR3 - Bus 1600 RAM

قیمت از: 75,000

قیمت تا: 75,000

GEIL 8GB DDR3 1600 Single C11 Desktop RAM

قیمت از: 259,000

قیمت تا: 259,000

GEIL Pristine 4GB DDR4 2133 Single C15 Desktop RAM
GEIL Pristine 4GB DDR4 2133 Single C15 Desktop RAM

قیمت از: 218,000

قیمت تا: 218,000

GEIL Pristine 8GB DDR4 2400Mhz Single Channel Desktop RAM
GEIL Pristine 8GB DDR4 2400Mhz Single Channel Desktop RAM

قیمت از: 4,950,000

قیمت تا: 4,950,000

Geil Pristine 8GB DDR4 2400 Single C15 Desktop RAM
Geil Pristine 8GB DDR4 2400 Single C15 Desktop RAM

قیمت از: 4,950,000

قیمت تا: 4,950,000

GEIL 4GB DDR4 2400 Single C15 Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Geil EVO Potenza 16GB DDR4 3000 Dual Gaming Desktop RAM
Geil EVO Potenza 16GB DDR4 3000 Dual Gaming Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Geil EVO Potenza 16GB DDR4 3200 Dual Gaming Desktop RAM
Geil EVO Potenza 16GB DDR4 3200 Dual Gaming Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101