ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت رم کامپیوتر | RAM گیل Geil

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Geil 2GB  DDR3 - Bus 1600 RAM

قیمت از: 460,000

قیمت تا: 750,000

GEIL 8GB DDR3 1600 Single C11 Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا: 2,590,000

GEIL Pristine 4GB DDR4 2133 Single C15 Desktop RAM
GEIL Pristine 4GB DDR4 2133 Single C15 Desktop RAM

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 2,180,000

GEIL Pristine 8GB DDR4 2400Mhz Single Channel Desktop RAM
GEIL Pristine 8GB DDR4 2400Mhz Single Channel Desktop RAM

قیمت از: 2,250,000

قیمت تا: 3,850,000

GEIL 4GB DDR3 1600 Single C11 Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا: 1,390,000

Geil Pristine 8GB DDR4 2400 Single C15 Desktop RAM
Geil Pristine 8GB DDR4 2400 Single C15 Desktop RAM

قیمت از: 3,850,000

قیمت تا: 3,850,000

Geil EVO Potenza 16GB DDR4 3200 Dual Gaming Desktop RAM
Geil EVO Potenza 16GB DDR4 3200 Dual Gaming Desktop RAM

قیمت از: 6,700,000

قیمت تا: 6,700,000

Geil Dragon 4GB DDR3 1600 Single C11 Gaming Desktop RAM
Geil Dragon 4GB DDR3 1600 Single C11 Gaming Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

GEIL 4GB DDR4 2400 Single C15 Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Geil EVO Potenza 16GB DDR4 3000 Dual Gaming Desktop RAM
Geil EVO Potenza 16GB DDR4 3000 Dual Gaming Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101