قیمت رم کامپیوتر | RAM گیل Geil

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

GEIL 4GB DDR4 2400 Single C15 Desktop RAM

قیمت از: 210,000

قیمت تا: 210,000

GEIL Pristine 8GB DDR4 2400Mhz Single Channel Desktop RAM
GEIL Pristine 8GB DDR4 2400Mhz Single Channel Desktop RAM

قیمت از: 415,000

قیمت تا: 415,000

Geil Pristine 8GB DDR4 2400 Single C15 Desktop RAM
Geil Pristine 8GB DDR4 2400 Single C15 Desktop RAM

قیمت از: 398,000

قیمت تا: 398,000

Geil Dragon 4GB DDR3 1600 Single C11 Gaming Desktop RAM
Geil Dragon 4GB DDR3 1600 Single C11 Gaming Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Geil 2GB  DDR3 - Bus 1600 RAM

قیمت از:

قیمت تا:

GEIL 8GB DDR3 1600 Single C11 Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

GEIL Pristine 4GB DDR4 2133 Single C15 Desktop RAM
GEIL Pristine 4GB DDR4 2133 Single C15 Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Geil EVO Potenza 16GB DDR4 3000 Dual Gaming Desktop RAM
Geil EVO Potenza 16GB DDR4 3000 Dual Gaming Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Geil EVO Potenza 16GB DDR4 3200 Dual Gaming Desktop RAM
Geil EVO Potenza 16GB DDR4 3200 Dual Gaming Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Geil Evo Veloce 4GB DDR3 1600 Single C9 Gaming Desktop RAM
Geil Evo Veloce 4GB DDR3 1600 Single C9 Gaming Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

GEIL 4GB DDR3 1600 Single C11 Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100